Sittard-Geleen

Uw beheer openbare ruimte altijd actueel op basis van de BGT? Sittard-Geleen laat zien hoe het nu al kan.

Vooruitlopend op het berichtenverkeer StUF-Geo IMGeo heeft Grontmij nu al een koppeling tussen BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en BOR (Beheer Openbare Ruimte) ingericht bij de gemeente Sittard-Geleen. Voor deze koppeling (tussen Grontmij-software dg DIALOG BGT en Obsurv) is geen extra software nodig. Met de koppeling is de werkvoorraad direct in de kaart inzichtelijk te maken.