Je parkeerplek inruilen voor meer groen in de straat?

Meer groen in de wijk. Vooral in onze steden willen we dat maar al te graag. Maar waar is de ruimte? In Rotterdam heeft een groep bewoners bedacht dat die ruimte misschien te winnen valt uit een ander gebruik van de bestaande parkeerplekken. Om te testen of dat idee kan werken, hebben zij in samenwerking met de gemeente de Mobility Challenge gestart. Twee maanden lang kunnen bewoners ervoor kiezen hun auto buiten hun wijk in een parkeergarage weg te zetten en gebruik te maken van deelauto’s, fiets of openbaar vervoer. Tijdens deze periode wordt de parkeerplek in hun straat veranderd in een groene plek.

Meepraten over het groen om ons heen

Vrijstraat, Leefstraten… de afgelopen jaren hebben we vaker aandacht besteed aan vernieuwende initiatieven waarbij inwoners meepraten over het groen in de wijk. Het is een terugkerend thema, en ook de Mobility Challenge is weer een goed voorbeeld van hoe inwoners gemotiveerd zijn om mee te denken en te beslissen over de inrichting van de publieke ruimte. Want in het gebied rond de Hoogstraat in Rotterdam was het al langere tijd de wens van verschillende bewoners om meer ruimte en groene plekken te creëren in hun leefomgeving.

Maar vooralsnog zijn het vooral de 768 parkeerplekken die het straatbeeld domineren in dit stadsgebied (door de bewoners zelf het Hoogkwartier genoemd). Bij elkaar nemen deze parkeerplekken meer ruimte in dan al het groen in de wijk bij elkaar. En dat is best veel, vooral als je bedenkt dat gemiddeld een auto in de stad 95% van de tijd niet gebruikt wordt.

Gedeeld en openbaar vervoer

Beheer rondom tijdelijke groenplek.
Foto: (Facebook, Hoogkwartier)

Om hier verandering in te brengen, werd bedacht dat met minder auto’s in de wijk er ook minder parkeerplekken nodig zijn. Deze ruimte kan vervolgens als een groene plek worden ingericht. Maar hoe krijg je bewoners bereid hun auto niet voor de deur te parkeren? Want ook al zien veel autobezitters het nut ervan in, in de praktijk is het toch moeilijk de auto te laten staan als je het niet gewend bent. Met de Mobility Challenge helpen de initiatiefnemers autobezitters om deze stap te maken. Enerzijds door ze bekend te maken met de mogelijkheden van deelvervoer en openbaar vervoer. Anderzijds door ze te ‘belonen’ met meer groen in hun straat.

De gemeente ondersteunt het initiatief. Volgens Judith Bokhove, wethouder voor mobiliteit in Rotterdam, is de Mobility Challenge een mogelijk voorbeeld voor andere wijken. In het Algemeen Dagblad gaf zij de volgende toelichting: “De komende jaren komen er 18.000 woningen bij, maar we kunnen er geen 18.000 auto’s bij hebben. Als we willen dat de stad niet vastloopt, moeten we echt op een andere manier naar mobiliteit gaan kijken.”

Twee maanden de auto (ergens anders) laten staan

Het experiment is intussen begonnen. 30 autobezitters hebben zich ingeschreven en hun auto staat 2 maanden lang ongebruikt in een parkeergarage. Tijdens die periode krijgen zij een vergoeding om gebruik te maken van deelauto’s, fietsen of openbaar vervoer. Dit om de dubbele kosten vanwege hun autobezit te compenseren. De parkeerplek die zij tijdelijk niet gebruiken, wordt omgetoverd in een groenplek.

Een van de tijdelijke groenplekken.
(Foto: Facebook, Enrique Collar)

Na die 2 maanden kunnen zij aangeven of zij definitief hun auto zouden willen inruilen voor meer groen in hun wijk. Ook bewoners zonder auto kunnen deelnemen. Zij leveren weliswaar niet een parkeerplek in, maar worden wel uitgenodigd om kennis te maken met de vele nieuwe vormen van gedeeld vervoer. Naast de 30 autobezitters zijn er 60 bewoners zonder auto die op deze manier in de Mobility Challenge participeren.

Zichtbare invloed op de leefomgeving

Het doel van Mobility Challenge is ook om zichtbaar te maken hoe de straat er uit zou kunnen zien als er minder auto’s geparkeerd staan. En dat lukt. Een kleine wandeling door de wijk leidt al snel langs de parkeerplekken die tijdelijk zijn omgetoverd in kleine, groene zones. Op deze groene plekken staan informatiepaaltjes die duidelijk maken dat het om een tijdelijk experiment gaat en waarom dit experiment niet leidt tot een hogere parkeerdruk. Door een QR-code in te scannen, kunnen mensen op deze plek meteen een kleine enquête invullen en doorgeven wat zij ervan vinden.

Beheer openbare ruimte

Hoeveel van de deelnemers na dit experiment definitief voor een andere invulling van hun parkeerplek zouden willen kiezen, is nog niet duidelijk. Maar mochten er op termijn meer groenplekken worden gerealiseerd, dan zijn er uiteraard ook consequenties voor het beheer van die ruimte. Het onderhouden van een groenplek is iets anders dan het onderhouden van een parkeerplek.

De gemeente Rotterdam maakt gebruik van Obsurv, het webbased beheersysteem voor de openbare ruimte van Sweco. Een van de kenmerken van dit beheersysteem is de flexibiliteit om je areaal in te vullen en de mogelijkheid om kosten eenvoudig inzichtelijk te maken en in te plannen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Mobility Challenge, kijk dan op https://mchoogkwartier.nl/

Wil je meer weten over Obsurv of heb je behoefte aan advies over beheer? Vraag een gratis demo-licentie aan en neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs voor meer informatie.