leefstraat verkeer gemeente

Leefstraat: stadsbewoners richten tijdelijk hun eigen straat in

Stel je voor, je woont midden in de stad. Maar op een zomerse dag stap je de deur uit en zie je dat het drukke verkeer in jouw straat heeft plaatsgemaakt voor een autovrije zone. Je klapt je strandstoel uit op een groene mat, de kinderen rennen rond zonder gevaar overreden te worden, je ziet je buren weer eens… Ook dit jaar zijn er weer steden in Nederland die de openbare ruimte tijdelijk willen vrijmaken voor recreatieve ontspanning. Onder de naam ‘Leefstraat’ kunnen stadsbewoners hun eigen straat voor enkele weken afsluiten voor doorgaand autoverkeer en naar eigen wens inrichten. Uiteraard in overleg met hun gemeente.

Belgisch initiatief

De Leefstraat is een initiatief dat enkele jaren geleden in de Vlaamse stad Gent is ontstaan. Het was een experiment waarbij bewoners hun straat tijdelijk konden ombouwen tot een autovrije of autoluwe droomstraat. Vanaf het begin was er veel animo, en de eerste pilots werden een groot succes. De aansprekende beelden van uitgerolde grasmatten en gezellige picknickbanken met vrolijke buurtbewoners gingen door het hele land en het aantal Leefstraten is bij onze zuiderburen sindsdien sterk toegenomen.

De grens overgewaaid

Maar ook in andere landen is het effect van Leefstraat opgepikt. Vertegenwoordigers uit onder andere Italië, Kroatië en Groot-Brittannië namen de ideeën mee naar hun land. En in Nederland was Haarlem in 2015 al de eerste gemeente met een eigen Leefstraat. Sindsdien hebben veel andere grote Nederlandse steden vergelijkbare initiatieven ontwikkeld.

Ontmoeten en genieten in Amsterdam en Utrecht

In Amsterdam bijvoorbeeld was het vorig jaar in Amsterdam-West dat voor het eerst Leefstraten werden ingericht. Een maand lang werden de Hugo de Grootkade en de Filips van Almondestraat afgesloten voor verkeer en kon de openbare ruimte volop gebruikt worden om – zoals de organisatie achter dit initiatief aankondigde – elkaar te ontmoeten, te spelen, te eten en te genieten. De gemeente vond het een geslaagde proef en daarom konden dit jaar stadsbewoners opnieuw hun straat aandragen om tijdelijk autovrij te worden gemaakt.

Ook in Utrecht mogen stadsbewoners dit jaar hun straat indienen bij de gemeente. In overleg wordt dan gekeken wat de mogelijkheden zijn en hoe groot het draagvlak is in de buurt. Dit alles na het succes van de eerste Leefstraten van vorig jaar.

Van verkeersdoorgang naar sociale plek?

Tot nu toe heeft het fenomeen Leefstraten zich beperkt tot tijdelijke herinrichtingen tijdens de zomermaanden. Maar het groeiende enthousiasme voor een ander gebruik van de eigen straat en de publieke ruimte roept automatisch de vraag op of er niet ook ruimte is voor permanente maatregelen. Als buurtbewoners de moeite nemen dit soort initiatieven te nemen, wat kunnen gemeenten hier dan van leren? Moet er meer worden nagedacht over het combineren van functies? Kan een straat veranderen van louter een verkeersdoorgang in een plek waar spelen, tuinieren en socialiseren weer bij elkaar komen?

leefstraat verkeer gemeente
Een van de eerste Leefstraten in Gent

Iedere wijziging heeft gevolgen

Bij Sweco vinden wij het een prachtige uitdaging om over dit soort vraagstukken na te denken en met innovatieve oplossingen te komen. Want in een stad, waar alles met elkaar verbonden is, heeft iedere wijziging gevolgen. Niet in de laatste plaats voor het beheer van die publieke ruimte. Een straat met bomen, zitbanken en speeltoestellen stelt immers andere beheereisen dan een straat waar alleen auto’s doorheen rijden.

Flexibel en integraal beheer van de openbare ruimte

Obsurv is een goed middel om de flexibiliteit van gemeenten en beheerdiensten te versterken. Obsurv helpt beheerders om te weten: Welke assets heb ik? Wat is de kwaliteit? Welke kosten moeten wij de komende jaren maken om deze te onderhouden? Obsurv geeft antwoord op deze vragen en ondersteunt de werkprocessen die hierbij horen. Het stelt gemeenten in staat de juiste keuzes te maken en snel en flexibel in te spelen op veranderende eisen die aan het beheer worden gesteld.

Wilt u meer weten?

Bent u betrokken bij de openbare ruimte in uw gemeente, en bent u benieuwd naar nieuwe mogelijkheden om het beheer van die publieke ruimte verder te professionaliseren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Als u interesse heeft in Obsurv, vraag dan ook alvast de tijdelijke licentie aan, zodat u het beheersysteem met eigen ogen kunt bekijken.

licentie aanvragen

 

Meer informatie over Leefstraat (Gent)