Vrijstraat

Willen we wel onze héle straat als parkeerplaats gebruiken?

Droomt u weleens van wat meer ruimte in uw straat? Een bankje voor uw huis, wat meer groen, speelruimte voor de kinderen? Als het aan Walter Dresscher ligt, dan blijft het niet bij een droom. In samenwerking met de gemeente Den Haag werkt hij aan het initiatief Vrijstraat. Bewoners die besluiten een parkeervergunning in te leveren, en bijvoorbeeld een auto gaan delen, kunnen de vrijgekomen parkeerplekken op een andere wijze gaan benutten. De eerste pilots gaan binnenkort van start.

Stilstaande auto’s

Het is het vertrouwde beeld in Nederland, vooral in de grote stad: straten die vol staan met geparkeerde auto’s. We zijn eraan gewend, en waarschijnlijk valt het niet eens meer op. Maar dat kan veranderen als je erop gaat letten hoeveel van die auto’s lange tijd ongebruikt stilstaan. Walter Dresscher, bedenker van Vrijstraat, had die ervaring toen hij enkele jaren geleden langs de Amsterdamse gracht liep waar hij woonde. Het viel hem op dat onder sommige auto’s plantjes groeiden en nader onderzoek, op basis van gegevens van de dienst Verkeer van Amsterdam, wees uit dat van alle auto’s in de gemeente 20 procent inderdaad minder dan één keer per week werd gebruikt. In Den Haag, waar Walter tegenwoordig woont, is dat percentage ook hoog. Van de 180.000 auto’s in de stad wordt 25 procent minder dan 1 keer per week gebruikt.

Deelauto’s

“Dat is best raar”, bedacht Walter. “Je zou zelfs kunnen concluderen dat we op deze manier de openbare ruimte aan het privatiseren zijn.” En zeker in een stad als Den Haag, waar 49 procent van de huishoudens niet eens een auto bezit, beginnen sommige inwoners en politici zich af te vragen of dit wel de manier is waarop we de openbare ruimte in de stad willen gebruiken. Maar afgezien van principiële overwegingen, wil Walter er vooral op wijzen dat voor al die mensen die een auto bezitten en hem zo weinig gebruiken, het financieel en praktisch gewoon handiger is om bijvoorbeeld een of meerdere deelauto’s te gebruiken. “Er leven behoorlijk wat vooroordelen tegen het idee van auto’s delen”, weet Walter. “Maar wij hebben uitgerekend dat deze autobezitters al gauw tussen de 850 en 1000 euro per jaar zouden kunnen besparen door over te stappen op een deelauto.”

Vrijstraat

Voor mensen die inderdaad beslissen hun auto op te geven en hun parkeervergunning in te leveren, bedacht Walter het initiatief Vrijstraat, een idee dat ondersteuning kreeg van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. “Als een paar mensen in een straat dat doen”, zegt Walter, “dan kun je vervolgens samen bedenken wat je met die vrijgekomen ruimte zou willen, omdat je de parkeerdruk direct verlaagt.” Gemeente Den Haag is de eerste gemeente die het idee omarmde en groen licht gaf voor pilots in een zestal straten. Als in een van deze straten zich meerdere bewoners aanmelden, dan kan de pilot echt van start gaan en zal er worden nagedacht over hoe de vrijgekomen ruimte gebruikt kan worden. “We zitten nu dus in een behoorlijk spannende periode”, geeft Walter toe.

Gevoelig thema

Met het woord ‘spannend’ doelt hij ook op het feitGeparkeerde auto's dat het praten over parkeerplaatsen een gevoelige zaak lijkt te zijn. Iedereen is het erover eens dat een straat met veel ruimte en groen prettiger is dan een straat die helemaal vol staat met geparkeerde auto’s. Maar als het op de eigen auto en het parkeergemak aankomt, dan is er snel weerstand. Maar twee dingen wil Walter duidelijk maken: “Ik probeer mensen niet uit de auto te krijgen. Ik probeer ze alleen na te laten denken over of ze 10 eigen auto’s nodig hebben of met zijn tienen 1 auto. En het gaat mij ook helemaal niet om de auto’s die mensen iedere dag gebruiken, bijvoorbeeld om naar hun werk rijden. Het gaat mij alleen om de auto’s die niet of weinig gebruikt worden.”

Het andere punt dat hij wil beklemtonen is dat deelname 100 procent vrijwillig is. Walter: “Sommige mensen in de pilotstraten denken nu dat ze van alles moeten. Maar het idee van de pilot is alleen maar dat mensen hierover nadenken en met elkaar spreken. En als mensen beslissen dat ze dat allemaal niet willen, dan hebben we ook een succesvolle dialoog gehad en dan doen we het niet.”

Beheer openbare ruimte

Mocht er in de loop van dit jaar een echte Vrijstraat worden gerealiseerd, dan zijn er misschien ook consequenties voor het beheer van die ruimte. “Maar dat zal helemaal afhangen van wat er dan voor de parkeerplaatsen in de plaats komt”, zegt Walter. “Als bewoners iets willen dat significant meer onderhoud vereist, dan moet natuurlijk beoordeeld worden wat handig is. Daarbij zou ik overigens wel heel graag gebruik maken van de kennis en expertise die bij beheerders aanwezig is. Wat kost dat nou, het jaarlijkse onderhoud van een parkeerplek? En wat is het verschil in onderhoudskosten als je bijvoorbeeld iets met groen of straatmeubilair wil doen op die plek?”

Meer weten?

Wilt u meer weten over het initiatief Vrijstraat of op de hoogte blijven van hoe de pilots in Den Haag verlopen? Op www.vrijstraat.nl vindt u uitgebreide informatie en een overzicht van eerdere publicaties.

Krijgt u als beheerder openbare ruimte ook vaak vragen over beheerkosten en beheerplanningen? En wilt u wel eens weten hoe u met ons beheersysteem, Obsurv, optimaal overzicht houdt en biedt? Neem dan contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend advies. En vraag alvast een gratis demo-licentie aan.

gratis demolicentie