Wist je dat… boombeheer nu nog eenvoudiger is met de BomenApp?

Het voorbereiden en inspecteren van de buitenruimte is een belangrijk onderdeel van het beheer van de openbare ruimte. Ook in tijden van corona gaan deze werkzaamheden gewoon door. Juist nu wordt extra gebruikgemaakt van de openbare groenvoorzieningen in steden en woonwijken. De BomenApp is onderdeel van de module Groen en ondersteunt de volledige boombeheercyclus. Het is één van de meest gebruikte functionaliteiten van Obsurv en sinds kort is deze veldwerkapp verder verbeterd.

Belangrijke verbeteringen

Met de BomenApp kunnen gemeenten eenvoudig boominspecties organiseren en (laten) uitvoeren. Zo wordt het boombeheer consistent en volgens de gemeentelijke richtlijnen uitgevoerd. Naast inspecteren is de BomenApp ook handig om bomen toe te voegen, locaties aan te passen en maatregelen toe te voegen of af te melden. De BomenApp is continu in ontwikkeling, zodat deze goed aansluit op de praktijk. Een aantal functies zijn vanaf Obsurv versie 2.1.1 verder uitgebreid of verbeterd:

  • Boombeheerder en inspecteur kunnen onderhoud (af-) melden zonder een BVC of VTA (Boomveiligheidscontrole)
  • Nieuw portaal beschikbaar om geïnspecteerde bomen aan de inspecteur te kunnen voorleggen

Onderhoud (af)melden zonder BVC

Naast het visueel inspecteren en beoordelen van een boom, is het melden van regulier onderhoud een belangrijk onderdeel van de boombeheercyclus. Denk bijvoorbeeld aan begeleidingssnoei: onderhoud dat niet direct een veiligheidsrisico is voor de omgeving, maar wel vastgelegd en uitgevoerd moet worden.

Met de BomenApp kan nu zowel de boombeheerder als de inspecteur onderhoud (af-) melden, zonder eerst een BVC te hoeven uitvoeren. Daarmee is het mogelijk om geregistreerd onderhoud eenvoudiger af te melden. De aannemer kan na het snoeien van een boom de snoeimaatregel afmelden in de BomenApp, zonder dat hij hiervoor een nieuwe BVC hoeft te starten. De BomenApp is hiermee ook voor externen een handig hulpmiddel in de dagelijks werkzaamheden.

Uiteraard kun je ook nog steeds een Boomveiligheidscontrole uitvoeren met de BomenApp, zoals je gewend bent.

Extra controleslag

Ook nieuw in de BomenApp is een extra ingebouwde controleslag. Het gaat om een nieuw portaal waarin geïnspecteerde bomen ter controle kunnen worden voorgelegd aan de inspecteur. Voordat de bomen worden afgemeld, kan de inspecteur de bomen bekijken en eventueel corrigeren. De extra controleslag zorgt voor een betere kwaliteit van de inspecties.

Optimaal boombeheer, ook nu

Met de BomenApp kan iedereen in het boombeheerproces het werk geheel digitaal en onafhankelijk uitvoeren, wat bijdraagt aan meer zelfstandig en digitaal werken. En met de nieuwe verbeteringen is het boombeheerproces nog verder verbeterd en eenvoudiger geworden. Zodat dit ook met de huidige coronamaatregelen optimaal kan doorgaan.

Veldwerkapps

Obsurv is het integrale beheersysteem voor de openbare ruimte. Je kunt inventariseren, inspecteren, plannen en begroten in één systeem, zowel per vakdiscipline als integraal. De verschillende veldwerkapps, waaronder de BomenApp, maken dit proces nog makkelijker. Ook voor de module Spelen en de module Openbare Verlichting zijn veldwerkapps beschikbaar vanaf Obsurv versie 2.1. En vanaf Obsurv versie 2.2 is ook voor de module Verkeerssystemen een veldwerkapp beschikbaar.

Meer informatie

Heb je vragen over het gebruik van de BomenApp, of wil je meer weten over de nieuwste functionaliteit? Neem dan contact op met Robert de Greef. Wil je meer weten over Obsurv of over de veldwerkapps? Neem dan contact op met één van onze Obsurv adviseurs. We helpen je graag verder.