Module Spelen

Module Spelen

Altijd al willen inventariseren, inspecteren en plannen in één (integraal) softwarepakket? Dat kan met Obsurv. De Obsurv module Spelen biedt een gebruiksvriendelijke interface voor de gehele beheercyclus van sport- en speeltoestellen, voor zowel binnen als buiten.

Aan wetgeving voldoen

Beheerders van sport- en speeltoestellen moeten aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen. Deze hebben betrekking op de certificeren, maar bijvoorbeeld ook op de inspecties en het onderhoud. Met de module Spelen kun je gemakkelijk aan de geldende wetten en normen voldoen. Zoals die van toepassing zijn in de Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS), de NEN-normen EN1176 (speeltoestellen) en EN1177 (valondergronden), en de richtlijnen van NVWA en VeiligheidNL.

Buiten inspecteren

Naast de module Spelen biedt Obsurv een Veldwerkapp waarmee je buiten kunt inspecteren. Bijvoorbeeld om (speel)toestellen te inspecteren op schades en hieraan direct maatregelen te koppelen. De beheerder zet de inspecties klaar voor de buitendienst en keurt deze ook weer goed in Obsurv. De SpelenApp is bedoeld voor het uitvoeren van inspecties, waarbij alle data direct aan Obsurv wordt gekoppeld.

Digitaal logboek

Als beheerder wil je ook graag een logboek of actueel dossier bijhouden van alle speeltoestellen. Obsurv ontzorgt je in het bijhouden van zo’n digitaal logboek. Zo kun je altijd alles eenvoudig terugvinden op één digitale locatie.

Playmapping integratie

Voor Obsurv is een integratie met de Playmapping bibliotheek gemaakt. Met deze integratie kun je gebruikmaken van de actuele gegevens van alle sport- en speeltoestel modellen en materialen. Alle bijbehorende certificaten zijn gekoppeld en voorgeprogrammeerde schades en maatregelen per toesteltype, te gebruiken binnen Obsurv.

Ook alle inspectiecriteria worden ontsloten via Playmapping. Recent heeft het Keurmerkinstituut de inhoud geactualiseerd volgens de meest recente normen. De herziene EN1176/1177 zijn nu volledig geïntegreerd in Playmapping en alle gebruikers krijgen automatisch toegang. Om de Playmapping integratie aan te zetten in Obsurv, is een licentie nodig. Neem voor meer informatie over deze koppeling contact met ons op.

Meer informatie

Wil je meer informatie over Obsurv, of over de module Spelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of vraag gratis een demolicentie aan, om Obsurv met eigen ogen te bekijken.