Kop koffie met tekst 'begin'

Wanneer wordt jouw beheerplan geëvalueerd?

Bij de meeste gemeenten, provincies en waterschappen gebeurt het eens in de vier jaar: het evalueren van de beheerplannen voor de openbare ruimte. Als organisatie wil je weten of de kwaliteitsambities zijn gehaald, of de budgetten voldoende zijn geweest en of er nog wijzigingen zijn ten aanzien van de koers. De evaluatie is bepalend voor het nieuwe beheerplan. Daarom is het niet alleen van groot belang dat je over de juiste data beschikt, maar ook dat je deze op begrijpelijke wijze inzichtelijk maakt. Zo weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn en neemt de kwaliteit van de besluitvorming toe.

Een beheerplan dat níet in de la verdwijnt

Beheerplannen zijn er in veel soorten en maten. Maar een veelgehoorde klacht is dat ze soms niet aansluiten op de praktijk of moeilijk leesbaar zijn. In de meest extreme gevallen verdwijnen ze zelfs ongebruikt in de la. Maar ook als dat bij jouw organisatie niet het geval is, dan is de evaluatie nog steeds een uiterst belangrijk moment om het beheer van jouw organisatie onder de loep te nemen. Wat kan er beter de komende jaren? Op welke manier is dat te onderbouwen? En welke beslissingen moeten er worden genomen? Door de evaluatie van je beheerplan op de juiste manier aan te pakken, zorg je ervoor dat jouw beheerplan níet in de la hoeft te verdwijnen.

Analyseren, verwerken en presenteren

Sweco helpt organisaties bij het evalueren en actualiseren van beheerplannen, beleidsplannen en IBOR-plannen. Het analyseren is de eerste stap. Welke cijfers mogen niet missen, en waar haal je ze vandaan? Het interpreteren en verwerken is de volgende stap. Wat is de stand van zaken, en wat is de aanbevolen koers? De resultaten, tot slot, kunnen wij helpen presenteren in interactieve dashboards of infographic-rapporten. Dus niet alleen het verslag met de uitgebreide tekst, maar ook korte en krachtige presentaties met tabellen, grafieken en toelichtende teksten die concreet inzicht bieden en dus de kwaliteit van de besluitvorming verbeteren.

Van beheerplan naar IBOR-plan

Veel overheidsorganisaties hebben beheer- en beleidsplannen voor de belangrijkste disciplines in de openbare ruimte. Denk hierbij aan een Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP), een beleidsplan groen of een beheerplan wegen. Steeds vaker kiezen organisaties ook voor integrale beheerplannen (IBOR-plannen). Dit biedt het grote voordeel dat aanpak, kosten en baten voor de gehele openbare ruimte inzichtelijk worden en tegen elkaar afgewogen kunnen worden. De cyclus van evaluatie en actualiseren van de verschillende beheerdisciplines is beter op elkaar afgestemd en het totaalbeeld van het beheer van de openbare ruimte is voor iedereen beter te begrijpen. Sweco begeleidt steeds meer organisaties bij het opstellen van hun IBOR-plan en het implementeren van het bijbehorende beheer.

Evaluatie in zicht? Meer weten over integraal beheer?

De doorlooptijd van een beheerplan is doorgaans vier jaar. Dat betekent dat je meestal al in het derde jaar aan de slag moet met de evaluatie en actualisatie van het lopende beheerplan. Komt bij jou ook de evaluatie van het (integrale) beheerplan in zicht? Misschien is dit dan een goed moment om weer eens bij te praten met een van onze adviseurs. Ook ten aanzien van IBOR-plannen delen wij graag onze kennis en best practices met jou. Neem contact met ons op.