Zijn jouw data (echt) op orde?

‘Je data op orde’. Het klinkt zo vanzelfsprekend. Maar in de praktijk is dat nog lang niet overal het geval. En dat is jammer. Want zonder juiste, actuele data loop je als organisatie al snel achter de feiten aan. Denk aan de BGT-verplichtingen, de Omgevingswet, de Open Data-ambities of de nieuwe WIBON-wetgeving. Maar ook je bestekken en jaarplannen. Of de najaarsnota die je natuurlijk wel met de juiste cijfers wilt onderbouwen! De zomer staat voor de deur. Wat ons betreft een uitstekende gelegenheid om de basis (weer) op orde te brengen.

Verwachtingen

In Nederland zijn de verwachtingen hoog als het gaat om de ruimte om ons heen. Burgers weten wat mogelijk is en eisen een optimale dienstverlening. Overheden willen een duurzaam en veilig ingerichte leef- en werkomgeving tegen zo laag mogelijke kosten. En als beheerder wil je een prettige openbare ruimte waar je je graag verantwoordelijk voor voelt, en waarvoor je efficiënt en moeiteloos samenwerkt met anderen op basis van actuele gegevens en soepel ingerichte processen.

Input bepaalt output

Bovenstaande verwachtingen zijn haalbaar. Dat blijkt uit de talloze voorbeelden die we vanuit Sweco dagelijks helpen realiseren. We ondersteunen gemeenten, provincies en waterschappen met producten en diensten die hen helpen beter grip te krijgen op hun beheertaken en deze efficiënter uit te voeren. De kwaliteit van deze producten en diensten (de output) wordt bepaald door de kwaliteit en actualiteit van de data (de input) die je hiervoor gebruikt. Er wordt wel eens gezegd: ‘garbage in, garbage out’. Helaas is daar niets aan gelogen en zien we dit nog steeds te vaak gebeuren in de praktijk.

Waar te beginnen?

Sweco is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties bij het analyseren, organiseren en presenteren van data en het optimaliseren van het databeheer. Dat doen wij aan de ene kant met behulp van Obsurv, hét integrale beheersysteem voor de openbare ruimte. Anderzijds door middel van organisatieadvies rondom databeheer. Dat wil zeggen dat wij organisaties helpen met de vragen: ‘Waar moet ik beginnen?’ en ‘Hoe pak ik dit aan?’.

Hoe richt je je databeheer in?

Met alleen het inventariseren van data en het vullen van een beheersysteem ben je er nog niet. Juist de inrichting van de organisatie is een cruciale stap in het op orde brengen van de data en het optimaliseren van de processen rondom databeheer. In de praktijk zien we dat deze stap vaak wordt overgeslagen, óf dat er te licht over wordt gedacht. Het resultaat is dan dat na enkele jaren de data weer verouderd is of processen niet goed lopen.

Bestekken, jaarplannen en najaarsnota

Sweco adviseert organisaties om de ‘zomerperiode’ aan te grijpen om plannen te maken om data en dataprocessen op orde te brengen. In het najaar worden namelijk vaak weer nieuwe bestekken, jaarplannen en nota’s gemaakt. Het is van belang dat je data voor die tijd op orde is. Zo kan ook de verantwoording van het afgelopen halfjaar op een goede wijze plaatsvinden.

Ook jouw data op orde brengen? Begin op tijd!

Wil je ook aan de slag, maar vind je het fijn om eerst eens van gedachten te wisselen over hoe je het beste kunt beginnen? Misschien is het dan tijd voor een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs. Wij analyseren jouw situatie en geven een passend advies. Indien gewenst, kunnen wij ook werk uit handen nemen door data te optimaliseren, analyseren of te presenteren. Neem gerust contact met ons op.