Obsurv Gebruikersdag 2022: Ga verder naar start en begin vandaag!

Kun je de toekomst voorspellen? Moeilijk. Kunnen we dan leren om beter om te gaan met die onvoorspelbare toekomst? Zeker! Tijdens de goed bezochte en bruisende Obsurv Gebruikersdag van 1 november 2022 bespraken we daadkrachtige strategieën die in alle situaties werken. En die kunnen helpen aan de slag te gaan met alle mogelijkheden die je tot je beschikking hebt. Ga verder naar start, dus! In de ochtend was er een line-up van praktijkgerichte presentaties met inspirerende ideeën en nuttige voorbeelden om de komende tijd concreet toe te passen. ’s Middags was er een hands-on workshop waarbij de deelnemers – voor het eerst weer in grote aantallen bij elkaar – met elkaar kennis konden maken, en met de grillen van een onvoorspelbare toekomst.

Waar te beginnen?

Het programma werd geopend door dagvoorzitter, Willemijn Wesselink. “Wat staan jullie voor veel uitdagingen in deze tijd!”, benadrukte zij. Klimaatverandering, energietransitie, het groeiende tekort aan woningen, personeel en budgetten. Daarnaast nog de ontwikkelingen en opgaven die met de SOR, IMBOR, Omgevingswet etc. op ons afkomen. Hoe zorgen we in ons vakgebied ervoor dat we ons niet laten verlammen omdat we niet weten waar te beginnen?

De Obsurv Gebruikersdag 2022 werd geopend door dagvoorzitter, Willemijn Wesselink.

Data op orde en krachtige koppelingen

Een eerste antwoord op die vraag werd gegeven in de openingssessie door Marijn van den Berg (Productmanager Obsurv) in de vorm van twee inspiratievoorbeelden uit de praktijk. Hij beschreef hoe gemeente Woerden weer een volgende stap heeft gezet door Obsurv niet alleen aan hun meldingensysteem openbare ruimte (MOR) te koppelen, maar ook aan de onderhoudssystemen van verschillende externe aannemers. Daarnaast ging hij in op het toenemende gebruik van sensoren in het beheer van de openbare ruimte. Door middel van koppelingen kan de data van sensoren, bijvoorbeeld in kunstwerken, steeds makkelijker worden ingelezen in het beheersysteem van organisaties en dus steeds nuttiger worden ingezet.

Het waren twee voorbeelden die meteen duidelijk maakten hoe veel er mogelijk is als we onze data op orde hebben, en gebruikmaken van de krachtige mogelijkheden om processen in de keten aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld via API’s. Het resultaat: datagedreven assetmanagement.

Een terugblik, en een blik vooruit

Na deze opening voegde Fleur Zumbrink (Sweco) zich op het podium. Zij blikte terug op het afgelopen jaar en besprak onder andere de lancering van Obsurv 3.0 met de nieuwe mogelijkheden om Vakdisciplines in te richten, planningen te maken kaarten te configureren. Ze wees op het Obsurv developer portal waar ontwikkelaars terecht kunnen voor de ontwikkeling van nieuwe koppelingen, en stond kort stil bij de ideeën uit het ideeënplatform Obsurv Ideas die inmiddels zijn gerealiseerd of op de ontwikkelagenda zijn geplaatst.

Ook keek zij vooruit naar de ontwikkelingen die voor het komende jaar gepland staan. Daaronder Obsurv versie 3.0.2 en Ribic 1.0, de eerste basisversie van de nieuwe viewer voor rioleringsbeheer. Marijn vulde de vooruitblik aan door meer te vertellen over Obsurv versie 3.1, Ribic versie 2.0, en door nog even stil te staan bij de ontwikkelingen rond de SOR.

Inspiratie en voorbeelden uit de praktijk

Daarna was het weer tijd voor inspiratie uit de praktijk. En inspirerend werd het zeker! Want hoe mooi zou het zijn als je als gemeente jouw beheersysteem en dat van jouw aannemers, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de openbare verlichting, aan elkaar kunt koppelen. Zodat alle data-aanpassingen automatisch over en weer worden overgenomen. Tijs de Riet van gemeente Oldenzaal vertelde hoe hij en zijn collega’s dit hebben gerealiseerd.

Ook Martijn Heynickx van provincie Noord-Brabant had een verhaal dat bij veel van de aanwezigen tot de verbeelding sprak. Hij omschreef hoe belangrijk het is om je beheerdata op orde te hebben. “Maar dan ben je er nog lang niet”, verzekerde hij. Als je wil dat jouw beheerdata ook als stuurinformatie kan worden gebruikt, dan moet je de héle informatieketen slim inrichten. Hij liet zien hoe zijn organisatie met geautomatiseerde dashboards ervoor heeft gezorgd dat de juiste informatie, op het juiste niveau en op het juiste niveau kan worden benut.

Als laatste praktijkcase kwam gemeente Smallingerland aan de beurt. Onnis Bonnet Diaz, bekend van zijn instructievideo’s op YouTube (Obsurv voor ambtenaren) ging op het podium in gesprek met Abiël Kuster. Hij werd ondervraagd over de manier waarop gemeente Smallingerland de module Overige Vakdisciplines heeft ingezet om het beheer van de wateren in Smallingerland volledig in Obsurv onder te brengen. Wie de presentatie terugkijkt, heeft eigenlijk een stappenplan in handen over hoe je hierbij te werk kan gaan.

Terug naar de toekomst

Na de lunch was het weer tijd voor de toekomst. Want als we de toekomst dan toch niet kunnen voorspellen, zijn er dan nog andere dingen die we kunnen doen om te dealen met het onvoorspelbare? Volgens innovatiegids, Tim Selders, wel. In ieder geval ons bewust worden van bepaalde eigenschappen die erg goed van pas komen. In ons werk, ons leven, en – zoals Marijn nog toevoegde – in de softwareontwikkeling in het algemeen. De ‘anti-fragiele’ houding die Tim beschreef, was daarbij een essentieel element.

Zijn visie deelde hij eerst in een theoretisch kader, tijdens het ochtendprogramma. Maar het was vooral zijn middagsessie die het publiek ook daadwerkelijk deed ondervinden wat hij bedoelde. Alle aanwezigen, verdeeld in steeds wisselende groepjes van drie rond kleine borreltafels, kregen de opdracht de toekomst te verkennen. Uitgerust met Lego-blokjes en een reeks aan onvoorspelbare en ook nog eens veranderlijke opdrachten. Twee uur lang heerste er een dynamische chaos die de zaal liet bruisen van energie. En een ding is zeker: onze kijk op de toekomst én het heden zal nooit meer dezelfde zijn!

Terugkijken?

Heb je de Gebruikersdag gemist, of wil je (het ochtenddeel van) het programma nog een keer rustig terugkijken? Dat kan! Op ons gebruikersportaal Mijn Obsurv vind je zowel de presentaties als pdf-bestand als de afzonderlijke video-opnames van de verschillende sessies. (Voor Mijn Obsurv is een inlog vereist. Gebruik je Obsurv, maar heb je nog geen login voor Mijn Obsurv, meld je dan even aan via onze helpdesk.)

Heb je andere vragen, neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.