Wegonderhoud, bomen dicht langs de weg

Gemeente vervolgd voor nalatig wegonderhoud. Breng tijdig uw risico’s in kaart.

De laatste jaren hebben gemeenten fors moeten bezuinigen. Ook op het onderhoud van wegen. Een nieuwe ontwikkeling daarbij is dat gemeenten vaker te maken krijgen met claims en met rechtszaken. Een recente zaak, waarbij de gemeente Stichtse Vecht werd veroordeeld wegens dood door schuld na een ongeval in 2009, maakt duidelijk dat gemeenten geen strafrechtelijke immuniteit hebben voor het nalaten van wegonderhoud. Reden te meer om alles in te zetten om zo goed mogelijk in kaart te brengen waar de risico’s het grootst zijn.

Boomwortels

Het was een ernstig ongeval dat plaatsvond aan de Nieuweweg in Maarssen, in 2009. Boomwortels hadden hobbels veroorzaakt in het wegdek. Hobbels die op hun beurt ervoor zorgden dat twee motorrijders onderuit gingen en de dood vonden. Het Openbaar Ministerie besloot de gemeente te vervolgen. De strafrechtelijke immuniteit, waarop de gemeente zich beriep, werd afgewezen door de Hoge Raad en de gemeente kreeg een boete opgelegd van 22.500 euro. De gemeente zou onvoldoende onderhoud hebben gepleegd aan de weg en ook geen andere maatregelen hebben getroffen om ongevallen te voorkomen.

Risicogestuurd beheer

Sinds deze uitspraak, die op 20 februari 2018 werd gedaan, moeten gemeenten er dus rekening mee houden dat zij vervolgd kunnen worden voor strafbare feiten die het gevolg zijn van het niet voldoende onderhouden van wegen. Een logische maatregel voor gemeenten is dan ook om ervoor te zorgen dat zij meer zicht krijgen op de meest risicovolle situaties. Eerder berichtten wij al over de methodiek van risicogestuurd beheer die door Sweco is ontwikkeld. Op basis van inspectiegegevens (uit Obsurv) kan daarmee een risicoanalyse worden uitgevoerd. Hiermee kan vervolgens een veilige prioritering voor het onderhoud worden opgesteld, op basis van de risico’s. Wilt u meer weten over deze methodiek, lees dan ons eerdere artikel hierover, of neem contact op met een van onze adviseurs.

Ook andere risico’s in kaart brengen met Tableau

In aanvulling op de methodiek van risicogestuurd beheer kan het uitermate nuttig zijn ook andere omstandigheden in kaart te brengen die van invloed kunnen zijn op de staat van het wegdek in uw gemeente. Met het hierboven beschreven ongeval in gedachten, is het bijvoorbeeld zinvol om te inventariseren waar bomen dicht bij de weg staan en waar deze wegen ook last hebben van oneffenheden of waar de bomen zorgen voor wortelopdruk. Deze gegevens hebben gemeenten vaak al in Obsurv (of in een ander beheersysteem) staan. Het inzichtelijk maken ervan kan vaak veel sneller en makkelijker dan verwacht. Zeker als Obsurv wordt gecombineerd met Tableau. Tableau is een programma waarmee op basis van data eenvoudig dashboards en kaartweergaves kunnen worden gecreëerd.

Een voorbeeld in Tableau

Op onze demo-omgeving hebben wij een voorbeeld gemaakt dat is gebaseerd op de kaart van de gemeente Nuenen. In deze kaart wordt aangegeven waar de risico’s van wortelopdruk het grootst zijn. Let op, de gegevens die in dit voorbeeld zijn gebruikt zijn fictief en geven dus niet de werkelijke situatie weer. Het voorbeeld is enkel bedoeld om te demonstreren hoe een dergelijke kaart kan worden gegenereerd op data die de meeste gemeenten al in hun beheersysteem hebben zitten. Door de risico’s van externe factoren, zoals de aanwezigheid van boomwortels, op deze manier te inventariseren en te visualiseren, wordt het niet alleen makkelijker om prioriteitszones aan te wijzen, het wordt ook makkelijker om aan anderen, bijvoorbeeld de budgetverantwoordelijke, uit te leggen welke situaties het meest dringend moeten worden aangepakt.

Bekijk het voorbeeld

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die de combinatie van Tableau met Obsurv te bieden heeft? Of wilt u meer horen over de voordelen van risicogestuurd beheer? Neem contact op met Marijn van den Berg ([email protected], +31 88 811 6521). Op basis van uw situatie kunnen wij u meteen vertellen of deze methoden en toepassingen nuttig kunnen zijn voor u. Wij horen graag van u.