fietsers stad

Zijn die fietspaden te smal, of gebruiken we ze verkeerd?

Met de zonnigste herfst aller tijden hebben we dit najaar waarschijnlijk allemaal wat vaker de fiets gepakt. Goed voor het milieu, goed voor je conditie, en lekker ontspannend. Toch? Nou… niet altijd, zo blijkt. Wielrenners en hardrijdende e-bikes zorgen bij veel ‘gewone’ fietsers voor ergernis. Andersom irriteren de snelle fietsers zich weer aan mensen die onnodig lang naast elkaar blijven fietsen en inhalen onmogelijk maken. Eén ergernis delen de twee fietsersgroepen: ze vinden de fietspaden te smal! Zijn bredere fietspaden de oplossing? Of moeten we ons gedrag aanpassen?

Fietsverkeer in transitie

Het fietsverkeer is volop in ontwikkeling. Steeds meer mensen ontdekken de mogelijkheden van elektrisch fietsen. En daarbij gaat het al lang niet meer alleen om ouderen die een beetje ondersteuning kunnen gebruiken. Meer en meer stappen ook jongere mensen op een e-bike of een speed pedelec, gewoon omdat het hun actieradius zo veel groter maakt, of omdat ze sneller op hun werk en weer thuis zijn. Bakfietsen met kinderen erin zien we al jaren in het straatbeeld. Het verschil met vroeger is dat ook deze steeds vaker elektrisch aangedreven worden en dus veel sneller opduiken in drukke verkeerssituaties.

Bredere fietspaden geadviseerd

Jaren geleden werd de trend van groeiend ruimtegebrek al gesignaleerd door onder andere ANWB, Fietsersbond en CROW. TNO kreeg ook opdracht om het probleem in kaart te brengen. Door middel van camera-opnames van fietsgedrag langs een aantal drukke fietspaden en bij een aantal drukke knooppunten, gebeurde dat ook. Belangrijke conclusie was toen dat de meeste onderzochte fietspaden bij voorkeur een breedte zouden moeten hebben van minimaal 2,25 meter, maar nog liever 2,50 meter, om gebruik door bijvoorbeeld snorfietsen mogelijk te maken. Waar mogelijk was 3 meter breedte zelfs het advies, om ook makkelijk inhalen mogelijk te maken.

Inhaalstroken

Hoewel dit onderzoek al uit 2013 dateert, is op verreweg de meeste plekken in ons land nog niet zo veel veranderd. Dat is ook niet zo vreemd als je je bedenkt wat er allemaal moet gebeuren om, bijvoorbeeld midden in een druk stadscentrum, een meter breedte toe te voegen aan het bestaande fietspad. Vaak is er gewoonweg geen ruimte voor. Er zullen dan ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden, die ten koste kunnen gaan van autoverkeer of voetgangers. In landelijk gebied is er soms meer ruimte. Op veel plaatsen hebben de zogenaamde fietssnelwegen hun intrede gedaan. En in Bennekom worden volgend jaar proeftracés geopend van fietspaden met heuse inhaalstroken. Afhankelijk van het resultaat, is dat wellicht ook een oplossing die op bredere schaal kan worden toegepast.

Spookfietsers

Hoe breder het fietspad, hoe veiliger, lijkt in ieder geval de meest gedeelde conclusie. Toch zijn er ook experts die wijzen op de minder gunstige effecten van brede en zeer brede fietspaden. Zo zou een breed fietspad uitnodigen tot nóg harder rijden, en ook verleiden tot ander ongewenst fietsgedrag, zoals spookfietsen, het tegen de richting in fietsen op fietspaden waar dat niet is toegestaan. En waarom zou je niet met zijn drieën naast elkaar gaan fietsen, als daar toch de ruimte voor lijkt te zijn? Kortom, het gedrag van fietsers is een belangrijke factor die van grote invloed is op de totale verkeersveiligheid.

Goed beheren…

Fietsverkeersveiligheid is dus een optelsom van in ieder geval de infrastructuur en het gedrag van de gebruikers. Als beheerders openbare ruimte spelen wij ook een rol in deze context. Natuurlijk zijn we niet degenen die het gedrag van fietsers kunnen veranderen, en vanzelfsprekend kunnen we ook niet zomaar het fietspad een meter breder maken. Waar we wel voor kunnen zorgen is dat wat er aan fietspaden ligt, dat dat perfect onderhouden wordt. Die overhangende takken of dat randje loszittende tegels langs de zijkant van het fietspad waren vroeger misschien niet zo’n probleem. Maar nu wel. Zeker nu de volle breedte van het fietspad meer dan ooit benut zal moeten worden om alle soorten fietsers in goede banen te leiden.

Met een integraal beheersysteem

Een beheersysteem is onmisbaar om uw fietspaden goed in kaart te brengen en de kwaliteit ervan te blijven monitoren. En dat geldt niet alleen voor fietspaden, maar voor alles in de openbare ruimte. Het is al vaker gezegd, maar met Obsurv wordt het beheer van de openbare ruimte een stuk eenvoudiger en inzichtelijker. Inventariseren van uw volledige areaal, begroten en plannen van uw werkzaamheden, u doet het allemaal in hetzelfde integrale beheersysteem. Nog niet bekend met Obsurv? Vraag dan snel een gratis demolicentie aan en vraag een van onze adviseurs om u vrijblijvend erdoorheen te leiden. Het is zonder meer de moeite waard!

gratis demolicentie