Zadel burgers niet op met de rekening van wateroverlast. 5 dingen die u kunt doen!

We vechten al eeuwen samen tegen het water. Klimaatverandering leidt tot steeds meer wateroverlast in Nederland. Daarom worden er nieuwe maatregelen ingevoerd, ook voor burgers. Er zijn al meer dan 30 gemeenten met een zogenaamde hemelwaterverordening: burgers moeten water op eigen perceel verplicht opvangen. Het klinkt als een solidair initiatief. Water gaat ons tenslotte allemaal aan. Maar over de vraag of deze maatregelen haalbaar zijn, zijn de meningen verdeeld. Als burgers geen maatregelen nemen, kunnen boetes oplopen tot wel €4.000,-. Als beheerder denkt u zelf natuurlijk graag mee aan oplossingen om wateroverlast te voorkomen. Lees 5 voorbeelden van maatregelen die uw gemeente ook zou kunnen nemen.

Een waterbergende groenstrook

De gemeente Amsterdam heeft de eerste waterbergende groenstrook in Nederland aangelegd. Een waterbergende groenstrook biedt een oplossing voor wateroverlast na hoosbuien. De strook ligt 35 centimeter lager dan de omgeving, en kan tot 56.000 liter water opvangen van wegen en daken in de buurt. Ook draagt de strook bij aan een groene omgeving.

foto-gemeente-amsterdam
Bron foto: Gemeente Amsterdam

Waterplein

In de gemeente Tiel is vorig jaar een waterplein aangelegd, waarin regenwater wordt opgevangen na een hoosbui. De verschillende bassins onder een waterplein zorgen voor vervoer, opslag en doorsijpeling van regenwater. Met een mooi en praktisch ontwerp draagt het plein tevens bij aan de woon- en leefomgeving binnen de wijk. Gedurende droge dagen functioneert het plein als sportveld.

Bron foto: de Urbanisten
Bron foto: de Urbanisten

Groene daken

Groene daken fungeren als een soort spons. Bij hevige regenval wordt een deel van het water door de beplanting opgenomen, de rest stroomt vertraagd af, waardoor het rioolsysteem minder zwaar belast wordt. Een groen dak is multifunctioneel: het biedt warmte- en geluidsisolatie voor mensen in het gebouw. Er bestaan ook groene daken die regenwater opslaan en reinigen, waardoor het hergebruikt kan worden. De aanwezigheid van groen zorgt daarnaast voor een leefbaarder stadsklimaat.

Chicago City Hall Roof Garden
Chicago City Hall Roof Garden

Vuilfuik

Een vuilfuik voorkomt dat vervuild water uit het riool in het oppervlaktewater terechtkomt. Als het riool overloopt, dan loopt het rioolwater over via de vuilfuik. Het water kan doorstromen naar het oppervlaktewater, maar de rioolresten blijven achter in de vuilfuik. Hierdoor voorkomt de vuilfuik stankvorming en vervuiling van het oppervlaktewater, en wordt ook vissterfte tegengegaan.

Vuilfuik® in de gemeente Rotterdam
Vuilfuik® in de gemeente Rotterdam

Risicoriolen

Het benoemen van risicoriolen in uw beheergebied helpt om de juiste beslissingen te nemen. Heeft u inzicht in waar uw risicoriolen zich bevinden? Wij kunnen u daarmee helpen. Inzicht hebben in uw risico’s helpt ook te bepalen waar u kosten kunt besparen en waar niet. Uiteraard kunnen wij u ook meer vertellen over hoe een beheersysteem als Obsurv u kan helpen bij het beheer van uw rioleringsstelsel. Bijvoorbeeld om de opgeslagen inspectiegegevens om te zetten in grafische overzichten van de locaties waar risicoriolen voorkomen.

Welke maatregelen u ook kiest, beheerinformatie is de sleutel

Beschikken over de juiste informatie is noodzaak. Informatie over de hoeveelheid groen, bestrating, riolering en andere zaken die van invloed zijn op wateroverlast. Een beheersysteem zoals Obsurv kan helpen deze informatie inzichtelijk te maken. Het is een integraal beheersysteem dat bestaat uit modules als groen, bomen, riolering en andere onderdelen die informatie bieden waarop u maatregelen kunt baseren. Obsurv helpt u ook met uw planning en begroting. Zo kunt u op basis van actuele data en verschillende kostenscenario’s de juiste (duurzame) keuzes maken.

Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer informatie of advies? Neem dan contact op met onze groen-, water- of rioleringspecialisten. Daarnaast bieden wij u graag advies over de mogelijkheden die een beheersysteem als Obsurv hierbij kan bieden. Vraag gratis een tijdelijke licentie aan. Of neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

licentie aanvragen