Bezuinigen op riolering zonder risico’s

Als gemeente (of waterschap) wil je problemen met je rioleringsstelsel voorkomen. Denk hierbij aan ingezakte wegen, ondergelopen straten, rioolwater dat in het oppervlaktewater terecht komt en stankoverlast.

Maar helaas moet er ook op het onderhoud van riolering bezuinigd worden. Hoe kun je bezuinigen zonder risico’s te nemen? Het benoemen van de risicoriolen door Grontmij helpt om de juiste beslissingen te nemen. U krijgt inzicht in waar uw risicoriolen zich bevinden. Als alle gegevens compleet zijn stellen wij een maatregelenplan met begroting op. Zo heeft u inzicht  in uw risico’s en kunt u bepalen waar u kosten kunt besparen en waar niet.

Wat zijn risicoriolen?

• grote riolen (Ø 600 mm en groter, eibuizen > 400 600 mm)
• riolering onder busbanen, waterwegen, hoofdwegen en spoorwegen
• riolering in de buurt van gevoelige nutsvoorzieningen
• aanvoerleidingen naar gemaal/overstort
• ontvangende riolen bij lozingspuntten van mechanische riolering
•  riolering in een waterwingebied
• riolering in dijken

Omschrijving van de aanpak

In het document Maatregelplan risicoriolen Grontmij 2015 staat uitgebreid de aanpak en de resultaten van de risico-rioolscan beschreven. Kort samengevat worden de volgende stappen doorlopen:

1. Inventariseren (labellen) risicoriolen . Nadat in samenspraak met de beheerder de risicoriolen zijn bepaald, kan vrij eenvoudig vastgesteld worden welke risicoriolen nog niet geïnspecteerd zijn (en dus als eerste geïnspecteerd moeten worden)
2. Bepalen risicoprofiel  en deze vertalen naar waarschuwings- en ingrijpmaatstaven
3. Opstellen maatregelenplan met kostenoverzicht

Bijsturen bestaande onderRisico-rioolscan 1houdsplannen en beperking van risico’s

De gemeenten Hof van Twente, Emmen en Bernheze hebben risicoriolen door Grontmij in kaart laten brengen en een maatregelenplan ontvangen en zijn erg tevreden over het resultaat. Het geeft een duidelijk beeld van risico’s, maar ook welke concrete acties er uitgevoerd moeten worden en welke nog even kunnen wachten. Met daarbij een kostenoverzicht. Het is een aanvulling op de bestaande onderhoudsplannen. Het is de bijsturing die nodig is in tijden van bezuiniging, maar dan wel zonder onaanvaardbare risico’s te nemen.

Goed beheersysteem noodzakelijk om onderhoud te prioriteren

Bij het benoemen van de risicoriolen worden alle aanwezige gegevens over de riolering geraadpleegd, die in een beheersysteem aanwezig zijn (ongeacht welk systeem dit is). Om onderhoud te plannen, te prioriteren en te begroten, is een goed beheersysteem noodzakelijk. Grontmij is ervan overtuigd dat het beheren van onze leef- en werkomgeving makkelijker kan. Daarom ontwikkelden wij Obsurv: het eerste echte integrale beheersysteem: plannen en begroten in één proces. Gebruiksvriendelijk en webbased.

Nieuwsgierig naar Obsurv?

Vraag een tijdelijk licentie aan en bekijk Obsurv met eigen ogen.

Meer informatie over het in kaart brengen van risicoriolen & bijbehorend maatregelenplan?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Rogier van Alphen (T 06-53844603) of
Bé Brinkman (T 06-53 23 05 38).