Slimme wijkcontainer in Rotterdam

De slimme wijkcontainers van gemeente Rotterdam

Na een succesvolle proef plaatst gemeente Rotterdam in alle 6.540 wijkcontainers een vulgraadmeter. Dit zijn sensoren die meten hoe vol een container is. Zo wordt een efficiënte route gepland voor het legen van de containers. Dat Rotterdam dit beleid op zo’n grote schaal invoert, is uniek. “Dit past bij onze visie van een efficiënte en gebruiksvriendelijke openbare ruimte,” aldus Wim Kars, projectleider stadsbeheer bij gemeente Rotterdam.

Wat is een ‘slimme container’?

Wijkcontainer in Rotterdam
Wijkcontainer in Rotterdam

De sensoren geven elk per uur een update van het volume in de container. Deze data wordt 4 keer per dag geüpload. Met die informatie wordt een route bepaald voor het legen, waarbij alleen volle containers worden geleegd.

“Dit zorgt voor minder opstoppingen in het verkeer en minder kilometers op de weg,” vertelt Wim Kars. “En dat is in grootstedelijk gebied zoals Rotterdam veel waard.” De voordelen zitten verder vooral in reductie van het aantal routes, minder CO2-uitstoot, kortere routes en minder overvolle containers.

Innovaties op de markt

Gemeente Rotterdam wil haar visie van Smart City doorvoeren in het dagelijks beheer van de stad. Wim Kars: “Daarbij moet je slim gebruik maken van wat de markt te bieden heeft. Dat doen wij door te zeggen: wij hebben een bepaald probleem en daarvoor willen we de beste oplossing die de markt kan bieden.”

In dit geval was het ‘probleem’ dat de gemeente niet wist hoe snel containers vol zijn en hoe de route daarop het beste kon worden aangepast. “Die informatie hebben we nu wel, en dat levert veel voordelen op. Burgers hebben altijd een container die beschikbaar is. Dat maakt dat het voor ons de beste oplossing is gebleken.”

De volgende stap

Rotterdam wil steeds slimmer omgaan met de buitenruimte door de juiste data te verzamelen. Wim Kars: “Als de afval-patronen in een wijk bekend zijn, kun je op een slimme manier de restafval containers vervangen voor zogenaamde ‘mono-containers’. Inwoners nemen dan ook meteen het glas, papier en plastic mee.” Uiteindelijk wil de gemeente ‘afval’ zoveel mogelijk hergebruiken en zo min mogelijk verbranden.

Tip voor andere gemeenten

De projectleider heeft een tip voor andere gemeenten: “Start met een pilot, zodat je weet of dit beleid met het areaal van jouw gemeente winstgevend is.” In Rotterdam gaat het om een grote stad met veel woningbouw. “Voor kleinere gemeenten of plattelandsgebieden kan de uitkomst anders zijn.”

Daarnaast kwam Rotterdam van een systeem van ‘volledig statisch’ containers legen. Kortom: een standaard route voor het legen van alle containers. Wim Kars: “De stap naar volledig dynamisch is voor onze gemeente makkelijker gemaakt, omdat er nog geen ander systeem met bijkomende kosten is ingevoerd. Zoals het oudere pasjessysteem, waarbij je de klepbewegingen telt.”

Meer informatie

Voor het dagelijks beheer gebruikt gemeente Rotterdam Obsurv. Wilt u meer informatie over de innovatieve plannen van gemeenten Rotterdam? Kijk dan op de website. Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden met Obsurv? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

contact