Rotterdam kiest voor Obsurv

Als de op een na grootste gemeente van Nederland heeft Rotterdam groot belang bij een zo efficiënt mogelijk beheer van haar openbare ruimte. Omdat een deel van de zelf ontwikkelde beheersystemen aan het einde van hun technische levensduur begon te komen, heeft de gemeente een Europese aanbesteding uitgeschreven. Uit 6 inschrijvingen heeft het cluster Stadsbeheer gekozen voor Obsurv, het integraal beheersysteem openbare ruimte van Sweco.

Informatie eenduidig vastgelegd en uitwisselbaar

Het cluster Stadsbeheer bestaat uit verschillende onderdelen die tot voor kort ieder een eigen manier hadden om hun objecten te beheren en aan de informatiebehoefte te voldoen. Met Obsurv maakt het cluster Stadsbeheer de stap naar één moderne beheeromgeving die door alle onderdelen te gebruiken is. Dankzij het nieuwe integraal beheersysteem zullen de verschillende onderdelen van het cluster Stadsbeheer hun informatie op een eenduidige manier informatie vastleggen waardoor alle informatie ook onderling uitwisselbaar is.

Assetmanagement

De integrale beheerwijze past goed bij de door Rotterdam gekozen ambitie om haar openbare ruimte nog beter te willen beheren door middel van assetmanagement. Bij assetmanagement is het essentieel om grip te krijgen op cruciale beheervragen, zoals:

  1. Wat hebben wij precies in beheer?
  2. Wat is hiervan de kwaliteit?
  3. Welke kosten moeten wij de komende jaren maken om dit te onderhouden?

Een beheersysteem als Obsurv brengt bovenstaande vragen in kaart en helpt daarmee vorm te geven aan integraal assetmanagement.

Proof of Concept (POC)

De gunning van de opdracht heeft plaatsgevonden na een Proof of Concept waarbij Sweco 125.000 objecten heeft overgezet naar Obsurv vanuit het oude beheersysteem van Rotterdam. Daarnaast bestond de Proof of Concept uit een functionele test waarin 31 casussen beschreven waren voor beheer en BGT. Deze casussen waren alle gebaseerd op praktische beheerhandelingen uit de dagelijkse beheerpraktijk van de gemeente (bijvoorbeeld: plaatsen van een boom, toevoegen van een inspectie, rooien en snoeien van een boom). Ook het testen van het berichtenverkeer (BGT-BOR) was een casus.

Doorslaggevend

Bij de aanbesteding had de gemeente Rotterdam verwezen naar het feit dat er drie belangrijke acceptatiecriteria zijn bij nieuwe technologieën: leuk, nuttig en makkelijk. Deze drie criteria zijn dan ook van groot belang geweest bij de beoordeling van de Proof of Concept van Sweco. Daarnaast was ook duidelijk dat Sweco goed scoorde dankzij een concreet en compleet plan van aanpak, een goed leesbaar Service Level Agreement (SLA) en een degelijke visie.

Eén tot anderhalf miljoen objecten

Sweco start in januari 2017 met de implementatie van Obsurv. Daarbij zullen tussen de een en anderhalf miljoen objecten opgenomen worden in het beheersysteem. Er zullen ook koppelingen worden gemaakt met systemen zoals de leidingverzamelkaart en andere interne processystemen. Sweco zorgt ervoor dat tijdens de migratie de beheerwerkzaamheden kunnen doorgaan.

Meer informatie

Wilt u ook meer weten over Obsurv? Of wilt u het eens zelf uitproberen? Vraag gratis een tijdelijke licentie aan. Of neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

licentie