Containers met bloemenmatjes eromheen

Wat doe je tegen bijplaatsen afval: bloemenmatjes, containeradoptie of toch cameratoezicht?

Bijplaatsen van afval naast inzamelcontainers. Voor gemeenten en beheerders openbare ruimte kan dit een ware plaag zijn. Niet voor niets wordt er volop geëxperimenteerd met maatregelen. Kunstgrasmatten met bloemen rondom inzamelcontainers zijn momenteel een populaire maatregel. Ook het aanstellen van containeradoptanten is op steeds meer plekken een succes. Als deze vriendelijke maatregelen niet werken, kan er ook nog worden overgestapt op actievere handhaving. Bijvoorbeeld met ‘vliegende brigades’ en cameratoezicht.

Stickers en bloemenmatjes

Bord met ogen om bijplaatsen tegen te gaan.

Grote stickers met ogen erop, zodat mensen zich bekeken voelen en minder snel afval naast de inzamelcontainers achterlaten. Enkele gemeenten (o.a. Den Haag en Halderberge) experimenteren er al een tijdje mee om te zien of het helpt. Nóg meer gemeenten kiezen ervoor om kunstgrasmatten met bloemetjes of buxushaagjes te leggen rondom inzamelcontainers. Rotterdam was een van de voorlopers met deze maatregel en meldde in 2018 al de eerste positieve resultaten. Door de containers op te fleuren, wist de gemeente op de eerste proeflocaties in drie maanden tijd het aantal gedumpte afvalzakken en grofvuil met 85% te laten afnemen.

Sinds dat succes zijn heel veel gemeenten het voorbeeld gevolgd. Inwoners reageren in het begin vaak verrast en denken dat de gemeente de matjes legt om de omgeving gewoon een beetje mooier te maken. Het afwachten is nu of de maatregel ook op de langere termijn effect heeft.

Een container adopteren

Omdat zoveel mensen zich ergeren aan het losse afval rond inzamelcontainers, proberen veel gemeenten buurtbewoners te betrekken bij de strijd tegen bijplaatsing. In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, maar ook vele andere gemeenten in het land, worden mensen opgeroepen om zich als container-adoptant op te geven. Rotterdam begon al in 2014 met deze maatregel en begin dit jaar stond de teller al op meer dan 830 ‘pleegouders’ van afvalcontainers. Iemand die een container adopteert, ontvangt van de gemeente een pakket met middelen: bezem, schep, handschoenen, knijper en vuilniszakken. Om hiermee de containerlocatie opgeruimd en netjes te houden. De adoptanten hebben ook de mogelijkheid om storingen met prioriteit door te geven aan de beheerders van de gemeente.

Bloemenmatten lijken te werken. Maar niet voor iedereen.

Hoewel het adopteren van een container geen absolute garantie biedt tegen bijplaatsen, lijkt het algehele effect zeker positief. Ook over de langere termijn. Als een van je buren zich zichtbaar inzet voor een schone buurt, dan zijn anderen toch minder geneigd om afval naast te plaatsen, zo luidt de onderbouwing van deze maatregel in Rotterdam. De komende tijd wordt daarom onverminderd verder gezocht naar nog meer inwoners die zich op deze manier over een containerlocatie willen ontfermen.

Flying squads en cameratoezicht

Voor de plekken waar het blijft misgaan, kan cameratoezicht gewenst zijn.

Daar waar Rotterdam steeds een van de koplopers is geweest in vriendelijke maatregelen, zoals hierboven beschreven, is de gemeente recent ook als een van de eersten begonnen met meer repressieve maatregelen. Op de plekken waar het blijft misgaan, stapt de gemeente over op het gebruik van slimme camera’s. De camera’s registreren wanneer afval naast de container wordt geplaatst, waarna direct een ‘vliegende brigade’ erop afgaat om de overtreder te beboeten. De aanpak maakt deel uit van het gemeentelijke actieprogramma ‘In de bak’ (pdf).

Basis op orde

Afval en grof vuil naast containers lokt nog meer afvaldumping uit, het verstoort het beeld van de openbare ruimte en kan bovendien tot gevaarlijke situaties leiden. Het is dan ook logisch dat gemeenten er veel aan gelegen om bijplaatsen te voorkomen. Een flexibel beheersysteem dat probleemloos kan worden afgestemd op nieuwe maatregelen, is essentieel.

Daarnaast is het belangrijk dat gemeenten er in hun communicatie ook alles aan doen om duidelijk te maken hoe en wanneer mensen dan wél hun grofvuil kwijt kunnen, bijvoorbeeld door het (gratis) te laten ophalen of zelf weg te brengen naar een afvalbrengstation. In de Tarwewijk, in Rotterdam, heeft de gemeente deze praktische informatie zelfs op de stoep laten schilderen. Tot slot is het van groot belang dat de containers vaak genoegd geleegd worden, want inwoners die met hun oud papier of glas voor niets naar een volle container zijn gelopen, zullen ook eerder geneigd zijn het dan maar naast de container neer te zetten.

Praktische informatie op de stoep geschilderd.

Ook uw beheer op orde?

Als makers van Obsurv, het beheersysteem openbare ruimte van Sweco, zijn wij doordrongen van het belang van een schone en veilige leefomgeving. Wij weten dat het beheer openbare ruimte ook steeds met nieuwe maatregelen en ontwikkelingen te maken krijgt. Daarom is Obsurv het meest flexibele en gebruiksvriendelijke beheersysteem openbare ruimte. Als u Obsurv nog niet kent, dan nodigen we u uit om een gratis demolicentie aan te vragen. Neem daarbij ook vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs die u graag nader uitleg geeft.