Tiny house

Van kleine huisjes tot grote ideeën. Wat willen gemeenten met tiny houses?

Tiny houses. In steeds meer gemeenten poppen ze op. Vaak aan de buitenranden of in de natuur. Soms ook in particuliere achtertuinen. Meestal gaat het om individuele, op zichzelf staande huisjes. Maar steeds vaker ontstaan er ook initiatieven voor groepjes van huisjes. Soms zelfs echte ‘dorpjes’ waarin grotere aantallen tiny houses worden neergezet. Voor het Brabantse en Limburgse Peelgebied zijn er nu zelfs plannen om tienduizend tiny houses te bouwen op bestaand boerenland. En wat opvalt bij dit plan: de bewoners moeten zelf de natuur (het bos) aanleggen waarin zij gaan wonen.

Tiny houses om nieuwe natuur te creëren

In 10 jaar tijd 10.000 kleine woningen neerzetten en 3.500 hectare nieuwe natuur creëren. En dat allemaal op wat nu landbouwgrond is. Dat is het plan waarmee de initiatiefnemers van de Peel Natuurdorpen al maanden de belangstelling weten te wekken. Niet alleen van mensen die ‘anders’, goedkoper, en in een natuurlijker omgeving willen wonen. Maar ook van beleidsmakers die een kans zien om een gevarieerder landschap te laten ontstaan, stikstofconcentraties omlaag te brengen en een circulaire landbouw te stimuleren. Én van boeren en grondeigenaren zelf, die door deze aanpak andere bronnen van inkomsten krijgen door grond of huisjes te gaan verhuren. Daardoor hoeven ze minder intensief vee te houden en gewassen te verbouwen.

Bewoner: boswachter én beheerder

Op dinsdag 23 februari 2021 is het eerste tiny house geplaatst in het Peelgebied. Dit huisje is slechts bedoeld als voorbeeld. Daarom staat het in bestaand bos. Maar de afspraak is duidelijk. Daar waar de tiny houses worden gepland, daar zal het boerenland moeten worden getransformeerd naar echte natuur. En zo zullen de bewoners van tiny houses op de Peel ook een soort boswachter moeten worden, of in ieder geval beheerders van het groen en de natuurlijke ruimte om hen heen.

Demohuis in Peelgebied (foto: peelnatuurdorp.nl)

Tiny houses ook binnen de stadsgrenzen

Terwijl de plannen voor de Peel zich nadrukkelijk buiten de bestaande woonkernen afspelen, is dat op sommige plekken in het land anders. In Hilversum is er bijvoorbeeld een initiatief wat zich een ‘tiny dorpje’ noemt, midden in de stad. Andere voorbeelden zijn Eindhoven, waar verschillende initiatiefnemers oproepen tot het vrijgeven van meer locaties voor tiny houses binnen en buiten de stadsgrenzen. En Rotterdam, waar recent de gemeente een pilot is gestart op wat zij de ‘eerste officiële tiny house-locatie in Rotterdam’ noemt: locatie Keyenburg.

Beleid en aanpak verschilt per gemeente

Wie het nieuws volgt over tiny houses, ziet al snel dat gemeenten erg verschillend reageren op het toenemende aantal tiny house-initiatieven. De houding varieert van enthousiast, tot aarzelend, tot duidelijk afwijzend. Onbekendheid met het fenomeen speelt een belangrijke rol. Want wat komt er allemaal bij kijken? Wat zijn de implicaties van grotendeels zelfvoorzienend wonen, of soms zelfs helemaal ‘off the grid’? Wat doet het met de sociale cohesie van een woongebied? Hoe regel je de veiligheid, de bereikbaarheid? Wat betekent het voor de openbare ruimte, en het beheer daarvan?

Veel vragen voor gemeenten

De meeste tiny house-initiatieven bevinden zich nog buiten de centrale woonkernen. Zo laat ook de site van de vereniging Tiny House Nederland zien. Met voorbeelden uit het hele land geeft deze vereniging een beeld en ook inspiratie van hoe tiny house-initiatieven er in de werkelijkheid uit kunnen zien. Daarbij speelt de vereniging in op de vele vragen van burgers die interesse hebben in deze nieuwe woonvormen. Maar de vereniging richt zich ook nadrukkelijk op gemeenten die met vragen zitten op dit gebied.

Beheer openbare ruimte: makkelijk en snel aanpassen op nieuwe ontwikkelingen

Aangezien de meeste tiny house-initiatieven klein zijn, zal de impact op het beheer van de openbare ruimte vooralsnog beperkt zijn. Maar iedere dag zijn er weer nieuwe ontwikkelingen die samenhangen met het beheer van onze leefomgeving. En of het nu gaat om tiny forests, burgerparticipatie, het groeiende aantal particuliere groeninitiatieven, of om tiny houses… het is altijd belangrijk om goed en snel te kunnen inspelen op alle veranderingen binnen jouw gemeente.

Kennismaken met Obsurv?

Maak je al gebruik van Obsurv, dan weet je dat je jouw areaal altijd volledig in kaart hebt, en dat je aanpassingen snel en makkelijk kunt doorvoeren. Dan weet je bovendien wat de kwaliteit is van jouw areaal en hoe je in hetzelfde integrale beheersysteem jouw beheertaken kunt begroten en plannen.

Maak je nog geen gebruik van Obsurv? Dan nodigen wij je van harte uit om een gratis demolicentie aan te vragen en contact op te nemen met een van onze adviseurs voor een vrijblijvende rondleiding door ons beheerpakket.