Nieuwe CROW Kwaliteitscatalogus beschikbaar in Obsurv

De kwaliteit van onze leef- en woonomgeving is van grote waarde. Het CROW heeft dit meetbaar gemaakt door de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte, waarvan nu een nieuwe versie beschikbaar is. In de catalogus zijn beeldmeetlatten opgenomen voor het meten van de kwaliteit van de buitenruimte. Obsurv maakt integraal gebruik van beeldmeetlatten om kwaliteit-gestuurd beheer mogelijk te maken. Zo kunnen gebruikers bij het begroten van onderhoud verschillende kwaliteitsniveaus selecteren, en kan de uitvoering hiervan worden beoordeeld met inspecties. Bent u benieuwd naar de nieuwe versie? Neem vast een kijkje of ga direct aan de slag!

Nieuwe kwaliteitscatalogus

Het CROW heeft kort geleden de nieuwe Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) 2018 uitgebracht. Dit is een actualisatie van de versie uit 2013. De CROW Gebruikersgroep Beeldkwaliteit en de bijbehorende werkgroepen hebben zich vooral gericht op het herzien van de beeldmeetlatten die in de praktijk veel gebruikt worden en daar nog wel eens tot discussie leiden.

Bijvoorbeeld bij het inspecteren van onkruid wordt de ernst en de omvang gehanteerd. Hierdoor kan 1 stuk onkruid dat hoger is dan het gewenste kwaliteitsniveau, ernstig het kwaliteitsniveau beïnvloeden. Hiervan is de eis aangepast naar ‘aantal stuks hoger dan’ in plaats van de eis ‘maximale hoogte’.

Wat is er verbeterd

Ook zijn verbeteringen doorgevoerd die uit de diverse bijeenkomsten, helpdeskvragen en de tervisielegging naar voren zijn gekomen. Het resultaat bestaat uit tientallen verbeteringen in de beeldmeetlatten. Zo zijn bijvoorbeeld de beeldmeetlatten groen-boom-stamopschot en groen-boom-wortelopschot samengevoegd. Dit is nu 1 beeldmeetlat, namelijk groen-boom-waterlot. De RAW-werkgroep ‘Bomen’ heeft besloten om geen onderscheid meer te maken in ‘wortelopschot’ en ‘stamopschot’, maar dit onder 1 noemer te laten vallen, namelijk ‘waterlot’. Dit zorgt voor minder verwarring en overlap in de beeldmeetlatten.

Werken met beeldmeetlatten in Obsurv

In Obsurv worden de beeldmeetlatten van het CROW gebruikt bij de module Beeldkwaliteit CROW. In die module zit een bibliotheek met alle beschikbare beeldmeetlatten. Dat kunnen de standaard beeldmeetlatten van het CROW zijn, maar het is ook mogelijk om eigen beeldmeetlatten toe te voegen. Bekijk onze eerdere instructievideo ‘Hoe schouw je met Obsurv?‘ om te zien hoe dit werkt.

Voorbeeld van nieuwe beeldmeetlatten in Obsurv

In de bibliotheek waren tot dit moment de versie 2010 (publicatie 188) en de versie 2013 (publicatie 323) beschikbaar. Daar is nu versie 2018 (publicatie 380) bijgekomen. Iedere beeldmeetlat bestaat uit een kwaliteitscriterium met foto’s, beschrijvingen en eisen voor het meetbaar maken van het onderhoudsniveau. Deze nieuwe versie bestaat in totaal uit 180 extra beeldmeetlatten.

Direct aan de slag?

Op aanvraag kunnen wij ervoor zorgen dat uw bibliotheek met beeldmeetlatten in Obsurv wordt aangevuld met de beeldmeetlatten van de nieuwste versie. De bestaande beeldmeetlatten in uw bibliotheek blijven behouden.

Wilt u al een voorproefje zien van de beeldmeetlatten versie 2018? Kijk dan in onze demo omgeving op www.obsurv.nl met uw eigen inlog. Heeft u nog geen inlog? In dat geval kunt kosteloos een inlog aanvragen via onze Helpdesk. Dan kunt u het zelf ervaren!

Aanvragen of meer informatie