IMBOR en Obsurv: samen op weg naar integraal objectenbeheer

Tijdens onze laatste Obsurv Gebruikersdag merkten we het al: de ontwikkelingen rond IMBOR en de impact daarvan op het werk van beheerders openbare ruimte kunnen rekenen op een enorme belangstelling. Vanwege die belangstelling organiseerde Sweco op 8 februari 2022 een webinar, waarvoor ook CROW als gastspreker was uitgenodigd. ‘Vraag maar raak’ was de oproep aan de deelnemers. En aan die oproep werd enthousiast gehoor gegeven. Niet alleen vooraf, in de vorm van ingestuurde vragen, maar ook tijdens de sessie zelf, in de chatfunctie. Heb je het webinar gemist? De presentaties én een video met de opname van de volledige sessie staan voor je klaar in ons klantportaal, Mijn Obsurv.

De waarde van onze data openbare ruimte

‘Waarom doen we dit?’ Altijd een goede vraag om iedereen weer in dezelfde startpositie te krijgen. In een beknopte, maar zeer informatieve presentatie gaf Harro Verhoeven (projectleider IMBOR bij het CROW) nog maar eens aan dat de IMBOR het mogelijk moet maken om álle objecten in de openbare ruimte, bovengronds en ondergronds, op een gestandaardiseerde manier te registreren. En dat deze data breed toepasbaar moet zijn.

Harro: “Data over de openbare ruimte is immers niet alleen van belang voor beheerders en assetmanagers, maar heeft ook veel waarde voor tal van andere partijen en belanghebbenden.” Te noemen zijn de eigen gemeente of overheidsorganisaties, de bouwsector, maar ook het Rijk en landelijke initiatieven zoals de Omgevingswet, WIBON of de Samenhangende Objectenregistratie (SOR). En uiteindelijk de burger.

Het belang van standaarden

Maar die gezamenlijke benutting van dezelfde data werkt alleen als die data volgens afspraken wordt opgesteld en bijgehouden. “Zie daar het belang van standaarden”, aldus Harro. En om die standaarden goed te laten werken, ligt er een grote verantwoordelijkheid bij partijen zoals het CROW, Geonovum, VNG, Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar ook de bouwsector en beheerders openbare ruimte moeten deze standaarden omarmen. En op hun beurt moeten softwareontwikkelaars de standaarden hanteren en inbouwen in hun oplossingen. “Dat vraagt veel van alle betrokkenen”, benadrukte Harro. “Maar het levert ook heel veel op!”

IMBOR 2022 in beeld

Om de standaarden zo goed mogelijk vorm te geven, werkt CROW continu aan het verbeteren van de IMBOR-systematiek. De laatste reeks vernieuwingen is terug te zien in IMBOR 2022, de opvolger van IMBOR 2020. IMBOR 2022 op 1 maart wordt gepubliceerd, maar de consultatieversie werd door Rik Opgenoort (technisch adviseur IMBOR bij CROW) alvast aan de deelnemers gepresenteerd. Rik ging onder ander in op het verschil tussen normatieve en informatieve secties, bracht de huidige hiërarchie van IMBOR in beeld, en vertelde uit welke generieke bouwstenen IMBOR 2022 is opgebouwd. Het leverde een bijzonder verhelderend kijkje op in de ‘IMBOR-keuken van het CROW’.

Wil je meer weten over de laatste versie van IMBOR, en wil je misschien wel hierover meedenken? Dan kun je voor een raadpleegversie terecht op de website van het CROW. Er is ook uitgebreide documentatie beschikbaar en voor feedback kun je terecht op de GitHub-site van het CROW.

Wordt IMBOR verplicht? En (vele) andere vragen…

Vragen aan de sprekers van het CROW waren er volop. “Wordt IMBOR verplicht?”, vroeg een van de deelnemers zich af. “Vanuit CROW niet”, legde Harro uit. “Wel kan het zijn dat, bijvoorbeeld, vanuit gemeenten en VNG op een gegeven moment de wens ontstaat om ‘dezelfde’ taal te gaan gebruiken.” “Gaan de BGT en de SOR bepalen hoe IMBOR er in de toekomst uitziet?”, vroeg een ander zich af. “Of de BGT/SOR of IMBOR leidend is, daarover zijn we nog in gesprek”, aldus Harro. “Het belangrijkste is dat we niet willen dat het los van elkaar wordt ontwikkeld.”

(Het antwoord op de vele andere vragen kun je terug zien in de video van het webinar.)

IMBOR en Obsurv

Na de presentaties van het CROW en het beantwoorden van een eerste reeks vragen over IMBOR, nam Marijn van den Berg (productmanager Obsurv) de presentatie weer over. In vogelvlucht liet hij zien hoe de Roadmap voor 2022 er nu uitziet. Belangrijke mijlpalen voor dit jaar zijn onder andere de lancering van Obsurv 3.0 en Obsurv Ribic (werknaam), de nieuwe viewer in Obsurv voor rioolinspecties en het toevoegen van configureerbare inspecties. Daarnaast wordt het ontwerpen en realiseren van integraal objectenbeheer in gang gezet. In de ontwerpen is ook de aansluiting op IMBOR 2022 hierbij een zeer belangrijke factor.

Goede vragen

Een aantal van de vooraf ingediende vragen ging dieper in op die aansluiting tussen Obsurv en IMBOR. Deze vragen had Marijn als leidraad genomen voor de rest van zijn presentatie. Zo legde hij uit hoe je Obsurv-data in IMBOR-layout kunt exporteren vanuit Obsurv-database, maar ook hoe je in de toekomstige opzet in Obsurv de voor jouw vakdiscipline relevante objecttypen gaat zien.

(Wil je alle vragen en antwoorden terug zien, bekijk dan de video van het webinar.)

Webinar gemist?

Heb je het webinar gemist, of wil je de vragen nog eens terugzien? De video-opname van het webinar en de bijbehorende PowerPoint-presentaties zijn beschikbaar op Mijn Obsurv. (Gebruik je Obsurv, maar heb je nog geen inlog voor Mijn Obsurv? Vraag deze dan aan via onze helpdesk.)

Of nog meer weten?

Meer dan 110 geïnteresseerden hadden zich aangemeld voor ons webinar over Obsurv en de IMBOR. We kunnen ons dus voorstellen dat nog niet alle vragen aan bod zijn gekomen. Heb je een specifieke vraag, aarzel dan niet contact op te nemen met een van onze adviseurs.