Module Beeldkwaliteit CROW

Module Beeldkwaliteit CROW

Schouwen in hetzelfde systeem waarin je planningen en begrotingen maakt. Dat kan met Obsurv. Met de module Beeldkwaliteit CROW kan de kwaliteit van de buitenruimte worden gemeten. Het is een visuele inspectie volgens de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van het CROW, waarbij gebruik wordt gemaakt van beeldmeetlatten.

Kwaliteit-gestuurd beheren

Het doel van schouwen is om te toetsen of afgesproken onderhoudsniveaus ook echt worden behaald. Om kwaliteit-gestuurd beheren mogelijk te maken, maakt Obsurv hierbij integraal gebruik van beeldmeetlatten. Zo kan de beheerder bij het begroten van onderhoud verschillende kwaliteitsniveaus selecteren. En kan de uitvoering hiervan worden beoordeeld met inspecties.

In de module Beeldkwaliteit CROW kan een raster van schouwlocaties worden ingericht en kunnen schouwrondes worden samengesteld met onder andere ‘at random’ selecties. Het gemeten kwaliteitsniveau in de buitenruimte wordt vergeleken met het gewenste ambitieniveau. Dit gebeurt door middel van inspecties. De verschillen tussen het ambitieniveau en de situatie in de buitenruimte wordt met Obsurv eenvoudig inzichtelijk gemaakt. Met de meetresultaten kan de uitvoering van het onderhoud (waar nodig) worden bijgestuurd.

Meer informatie

Wil je meer informatie over Obsurv, of over de module Beeldkwaliteit CROW? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of vraag gratis een demolicentie aan, om Obsurv met eigen ogen te bekijken.