Wegenlegger

Is uw wegenlegger nog ‘up to date’?

Elke gemeente heeft de wettelijke verplichting een wegenlegger op te maken. Deze bepaalt wat de juridische status is van wegen in een bepaald gebied. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd of een weg wel of niet openbaar is, en wie verplicht is de weg te onderhouden. Als uw gemeente al langere tijd geen aandacht heeft geschonken aan de wegenlegger, dan kan het zijn dat deze dringend toe is aan actualisering. Sweco helpt verschillende gemeenten met het updaten (of opnieuw maken) van hun wegenlegger. Op 16 februari 2018 werd de vernieuwde wegenlegger van gemeente Delfzijl opgeleverd.

Komgrenzen

Eline Koomans van den Dries is adviseur wegbeheer bij Sweco, en zij was nauw betrokken bij de oplevering van de wegenlegger van de gemeente Delfzijl. “Afhankelijk van de omstandigheden kan het bijwerken van de wegenlegger een eenvoudig of een wat lastiger proces zijn”, legt Eline uit. “Bij Delfzijl liepen we er bijvoorbeeld tegenaan dat de komgrenzen binnen de gemeente Delfzijl nog niet waren vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In gezamenlijk overleg is toen besloten het actualiseren even stil te leggen en eerst de komgrenzen door de raad vast te laten stellen.” Daarna kon het bijwerken van de wegenlegger weer worden opgepakt.

Alle data samenbrengen

Presentatie wegenlegger Delfzijl
Presentatie wegenlegger Delfzijl

“Een wegenlegger bestaat uit een administratief deel en een kaartdeel”, legt Eline verder uit. “Omdat de wegenlegger van Delfzijl eigenlijk al tientallen jaren oud was, is het projectteam als eerste begonnen álle weggegevens van de gemeente te verzamelen. Ook de beschikbare gegevens over wegen, duikers en bruggen van andere stakeholders, zoals provincie, waterschappen, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werden samengebracht. Op die manier hadden we naar schatting tussen de 80 en 90 procent van alle informatie bij elkaar. Dit hebben we vervolgens op een kaart ingetekend.”

Ontbrekende informatie

Om de resterende informatie boven water te krijgen, werd de wegenlegger, inclusief de bijbehorende kaart, als eerste beschikbaar gesteld aan de betrokken medewerkers van de gemeente met daarbij de vraag om, waar mogelijk, aanvullende informatie aan te leveren. “Zo’n actie levert vaak veel resterende informatie op”, vertelt Eline. “Bovendien komen er dan ook eventuele tegenstrijdigheden boven water. Bijvoorbeeld een duiker waarvan de gemeente denkt dat de provincie ervoor verantwoordelijk is, terwijl de provincie denkt dat de gemeente hem moet onderhouden.”

Concept wegenlegger breed uitgezet

Als de wegenlegger eenmaal officieel is vastgesteld, dan moeten eventuele opmerkingen achteraf altijd juridisch als ‘zienswijze’ in behandeling worden genomen. Omdat dit veel werk en tijd kost, hebben Delfzijl en Sweco ervoor gekozen de allerlaatste conceptversie eerst breed uit te zetten bij de overige stakeholders. “Opmerkingen die daarop kwamen, konden we nog direct verwerken”, licht Eline toe. “Daarmee hebben we de meest efficiënte aanpak gekozen.” Inmiddels is de officiële vaststellingsprocedure gestart.

Ontzorgen van gemeenten

Sweco kan gemeenten ontzorgen en ondersteunen, zowel bij het bepalen van de inhoud van de wegenlegger, als bij de vaststellingsprocedure. Bij het vaststellen van een wegenlegger kan een hoorzitting plaatsvinden die Sweco kan begeleiden. Bij zo’n openbare hoorzitting in het gemeentehuis, kunnen verschillende belanghebbenden van een weg hun standpunt presenteren. Ook kan Sweco helpen bij het opstellen van de brief aan de Gedeputeerde Staten. “Omdat Delfzijl het beheersysteem Obsurv gebruikt, waren veel data makkelijk en snel beschikbaar”, vertelt Eline. “Maar gemeenten met andere beheersystemen, of zonder beheersysteem, kunnen ook bij ons terecht.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe Sweco ook uw gemeente kan ontzorgen bij het actualiseren van de wegenlegger? Neem contact op met Eline Koomans van den Dries (+31 88 811 65 62, [email protected]) of een van onze andere adviseurs voor vrijblijvend advies.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die ons beheersysteem Obsurv te bieden heeft, vraag dan een gratis demolicentie aan en neem contact op met een van onze adviseurs voor aanvullende uitleg en advies. Wij denken graag met u mee.

gratis demolicentie