tuincheck

Haalt mijn tuin ook een voldoende?

Er zijn naar schatting 4,5 miljoen tuinen in Nederland. Dat betekent dat naast alle maatregelen in de openbare ruimte, ook particuliere tuinbezitters een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatbestendigheid en biodiversiteit van ons land. Een nieuwe app helpt tuinbezitters hun eigen tuin te beoordelen op duurzaamheid.

Een klimaatbestendige openbare ruimte

Door de coronacrisis rijden we minder, ligt het vliegverkeer praktisch stil en wordt er ook in de industrie minder energie verbruikt. Dat is goed voor de natuur, de luchtkwaliteit en uiteindelijk misschien ook een beetje voor het klimaat. Maar we zijn er nog lang niet. We weten allemaal dat stortregens heviger worden met soms zware wateroverlast als gevolg. Tegelijkertijd weten we dat periodes van droogte ook steeds langer kunnen duren.

Gemeenten zijn daarom al jaren volop bezig om de openbare ruimte zo in te richten dat onze leefomgeving klimaatbestendiger wordt. Te denken valt aan het vervangen van betegelde oppervlakken door groen, het planten van struiken en bomen, het aanbrengen van gras tussen de tramrails, maar ook het aanleggen van wadi’s en pleinen die tijdelijk als wateropvang kunnen dienen.

4,5 miljoen tuinen

Maar wat geldt voor de openbare ruimte, geldt ook voor particuliere tuinbezitters. Want met ca. 4,5 miljoen tuinen in ons land, zijn zij verantwoordelijk voor een oppervlakte dat naar schatting even groot is als de helft van het totale oppervlak van het IJsselmeer.

Het veelvuldige gebruik van tegels in particuliere tuinen zorgt voor het ontstaan van hitte-eilanden en veroorzaakt steeds vaker overlast, omdat overtollig water niet snel genoeg kan wegvloeien. Niet voor niets zijn veel gemeenten aangesloten bij initiatieven om burgers te stimuleren te kiezen voor een natuurlijke en groene tuin en het gebruik van stenen tegels tegen te gaan.

Versteende gemeenten

Stichting Steenbreek is er een van. Samen met de deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies probeert deze stichting ons land te vergroenen. Dat gebeurt door het organiseren van acties voor tuinbezitters, bijvoorbeeld voor het gratis inleveren van tegels of het aanbieden van korting op de aanschaf van regentonnen.

Maar de stichting probeert ook het algehele bewustzijn te vergroten door onderzoek te laten uitvoeren. Vorig jaar maakte de stichting al bekend dat in maar liefst 38 gemeenten tuinen voor meer dan 50 procent uit tegels bestaan. Ook liet de stichting begin dit jaar een tool ontwikkelen waarmee de aangesloten gemeenten precies kunnen checken hoeveel tuinoppervlak in hun gemeente versteend is.

Een app voor je eigen tuin

Om ook particuliere tuinbezitters bewust te maken dat ook zij invloed hebben op hoe klimaatbestendig hun gemeente is, is er nu een nieuwe tuin-app, de Nationale Tuincheck genaamd. De app leidt de tuinbezitter door een aantal categorieën met vragen. De vragen gaan onder andere over de versteningsgraad, wateropvang, biodiversiteit en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De antwoorden worden omgerekend in een score en leveren een indicatief tuinlabel op. Daarnaast leiden de antwoorden ook tot suggesties voor het verbeteren en vergroenen van de tuin. De app is ook te gebruiken voor balkons en daken.

De Nationale Tuincheck is een initiatief van NL Greenlabel en wordt gesteund door Vogelbescherming Nederland, Natuur & Milieu, Tuinbranche Nederland en Stichting Steenbreek. Zie www.nationaletuincheck.nl voor de downloadmogelijkheden.

Informatie voor gemeenten

Volgens de makers biedt het gebruik van de app op termijn ook waardevolle, geanonimiseerde informatie voor gemeenten. Hoe meer mensen de app gebruiken, hoe nauwkeuriger er een beeld ontstaat van de bereidheid onder bewoners om hun tuin klimaatadaptief en biodivers te maken. Met dat inzicht kunnen beleidsmakers op maat oplossingen aanbieden om de inwoners van hun gemeente hiermee te helpen.

Welke groene maatregelen kiest jouw gemeente?

Naast het stimuleren van tuinbezitters, blijft het vergroenen van de openbare ruimte door de overheid natuurlijk van groot belang. En welke maatregelen jouw gemeente of provincie ook kiest, het zal altijd helpen als je een eenduidig antwoord kunt geven op de vraag hoeveel vierkante meters groen je al beheert.

Een beheersysteem kan helpen deze informatie inzichtelijk te maken. Obsurv, het webbased beheersysteem van Sweco, gaat zelfs een stap verder. Niet alleen worden de vierkante meters van de groenvlakken, de kwaliteit en ligging bijgehouden, het systeem helpt je ook met jouw planning en begroting. Zo kun je op basis van actuele data en verschillende kostenscenario’s de juiste (duurzame) keuzes maken.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.