Gemeente Halderberge gaat integraal beheren

Gemeente Halderberge herziet het beheer van de openbare ruimte. De gemeente neemt de regie in eigen handen. Tot nu toe werd vaak gebruik gemaakt van losse bestanden en gescheiden systemen, die soms door externe partijen werden beheerd. Nu kiest de gemeente ervoor om alle beheergegevens integraal te gaan registreren en zelf bij te gaan houden in Obsurv.
Redenen voor deze verandering zijn de samenwerking met de naburige gemeente Rucphen en de komst van de BGT. Het veranderingsproces wordt ondersteund door software van Sweco: Obsurv en dg DIALOG BGT.

Samen sterker

De belangrijkste reden voor de gemeente Halderberge om over te stappen naar Obsurv is de samenwerking met buurgemeente Rucphen. Onder het motto ‘Samen Sterker’ versterken de twee gemeenten de samenwerking op het gebied van informatisering en automatisering. De gemeente Rucphen maakt al langere tijd gebruik van Obsurv. Omdat Obsurv webbased is, is het snel schaalbaar naar meer gebruikers of externe partijen. Er is geen maximaal aantal gebruikers. Dit maakt Obsurv uitermate geschikt voor regionale samenwerking. Met Obsurv kunnen de gemeenten elkaar ondersteunen bij het beheer van de openbare ruimte.

Gebruikers betrekken

Veel aandacht gaat uit naar het betrekken van de gebruikers bij dit veranderingsproces. Ervaringen uit het verleden leren namelijk dat het erg belangrijk is dat gebruikers vanaf het begin intensief betrokken zijn bij de verandering. Dit bepaalt ook grotendeels het succes. De gemeente is zich hier van bewust. Sweco ondersteunt de gemeente in dit proces en adviseert de gebruikers bij het maken van keuzes.

Koppeling beheer en BGT

Met Obsurv kan de gemeente de beheergegevens voortaan zelf integraal registeren en bijhouden. Door de implementatie van dg DIALOG BGT neemt de gemeente ook de regie over het beheer van de BGT in eigen handen. De gemeente gaat Obsurv aansluiten op de BGT-applicatie. BGT-berichtenverkeer van Obsurv voldoet als 1e beheersysteem aan alle eisen van de BGT|IMGeo-standaarden. Dankzij berichtenverkeer wordt BGT- en beheerinformatie automatisch uitgewisseld. Dit zal de gemeente tijd besparen en zorgt voor betrouwbare data en nieuwe inzichten.

Vraag een gratis licentie aan

Wilt u meer weten over hoe gemeenten hun beheeromgeving en de BGT kunnen koppelen? Of bent u nieuwsgierig naar Obsurv? Neem contact met ons op, we vertellen u graag meer of komen langs voor een demonstratie. Of vraag heel eenvoudig een tijdelijke licentie aan en bekijk Obsurv met eigen ogen.

licentie aanvragen