Bomen zijn geld waard (en verdienen dus goed onderhoud)

Op 16 maart is het weer Nationale Boomfeestdag. Kinderen van basisscholen planten op deze dag nieuwe bomen in Nederland. Het is ook een dag waarop met andere opvallende initiatieven de boom extra in het zonnetje wordt gezet. En dat is leuk, want bomen dragen bij aan een groene, prettige leefomgeving. Toch kunnen ze, in geval van slecht onderhoud, ook een risico vormen voor mensen en gebouwen. Regelmatige inspectie en een goede beheerplanning zijn onmisbaar.

Bomen in de picture – een drijvend bos!

Een van de meest opvallende initiatieven tijdens de komende Nationale Boomfeestdag is misschien wel het drijvende bos dat op 16 maart 2016 officieel gepresenteerd zal worden in de Rijnhaven van Rotterdam. Duikers zullen op die dag zo’n 20 bomen die in drijvende boeien zijn geplant, onder water verankeren aan de bodem. Zo ontstaat er – letterlijk – een dobberend bos. Volgens de makers wordt het een kunstwerk dat voorbijgangers zal uitnodigen om na te denken over klimaatverandering, innovatie, kunst en de relatie tussen stadsmens en natuur.

Multifunctioneel groen in onze leefomgeving

Dat bomen een interessante rol kunnen spelen in een bewoonde omgeving, bewijst ook de boomkweker uit Cuijk die zowel een relaxboom als een klimboom ‘ontwierp’. De relaxboom is een dakplataan waarvan de groei zo werd geleid dat een levende zitbankboom is ontstaan. De klimboom is een haagbeuk die zo werd opgekweekt dat er onder aan de stam horizontale, dikke takken groeien waar kinderen makkelijk in kunnen klauteren. Zo verandert de boom in openbaar speelmeubilair dat – ook in een stadse omgeving – kinderen uitnodigt in de natuur te spelen. De klimboom wordt door de kweker op 16 maart geschonken aan de gemeente Den Bosch waar de Nationale Boomfeestdag van start gaat.

De waarde van bomen

Over het belang van bomen in onze leefomgeving is weinig discussie. Ze dragen bij aan de verwijdering van fijnstof uit de lucht, zorgen voor een verbeterd klimaat met minder temperatuurschommelingen en ze hebben een zeer grote invloed op de opname en afvoer van overtollig water. Daarnaast hebben ze een positieve invloed op de woonomgeving, het woongenot en de waarde van huizen. Bomen zijn veel geld waard, zowel in een stedelijke als in een landelijke omgeving.

Auto onder boom_obsurv_nl

Het belang van inspectie en beheer

Beheerders van de openbare ruimte kennen echter ook de overlast die bomen kunnen geven. Boomwortels die het wegdek en voetpaden omhoogdrukken, wortels die de riolering blokkeren, herfstbladeren, vallende takken in geval van storm. Deze problemen kunnen voorkomen worden door tijdige inspecties en het juiste onderhoud. Een beheersysteem kan van grote waarde zijn om grip te krijgen op de situatie.

De juiste bomen op de juiste plaats

Soms ook hebben beheerders te maken met de consequenties van keuzes uit het verleden. Bomen die te groot worden voor de plek waar ze zijn geplant, of die de verkeerde eigenschappen hebben, waardoor het onderhoud duur uitvalt. Des te belangrijker is het – zeker bij de aanplant van nieuwe bomen – dat de juiste boomsoorten worden gekozen en op de juiste plekken worden geplant. Dit kan veel kosten besparen in het toekomstig onderhoud.

Bomen beheren met Obsurv

Obsurv is een beheersysteem dat het volledige boombeheerproces ondersteunt. Het systeem helpt beheerders hun bomenareaal in kaart te brengen, de kwaliteit ervan te bepalen, en de kosten voor onderhoud te berekenen. Doordat Obsurv webbased is, kan het zowel op kantoor als in het veld gebruikt worden en zullen ingevoerde gegevens direct verwerkt worden.

Nog niet bekend met Obsurv?

Heeft u ook te maken met het groenbeheer in uw omgeving? En wilt u met eigen ogen zien hoe u Obsurv zou kunnen inzetten om uw beheertaken en –kosten beter inzichtelijk te maken en efficiënter te organiseren? Vraag dan een gratis demolicentie aan en neem contact op met een van onze adviseurs. Zij geven u vrijblijvend meer uitleg over de mogelijkheden van Obsurv.

licentie aanvragen