5 jaar lang WION-meldingen

In de Nederlandse bodem liggen veel kabels en leidingen. Om graafschade te voorkomen en veiligheid te bevorderen, bestaat de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Ruim 5 jaar geleden werd de WION ingevoerd. Vanaf dat moment zorgt Grontmij ervoor dat 80 netbeheerders (gemeenten, provincies, industriële bedrijven en terreinbeheerders) voldoen aan hun wettelijke verplichting om informatie van hun ondergrondse netten te verstrekken aan grondroerders. In totaal zijn 340.000 graafmeldingen correct verwerkt en is deze informatie verstuurd naar het Kadaster.

Voldoen aan INSPIRE-wetgeving

Uiteindelijk moet informatie over netwerken altijd en overal beschikbaar zijn. Ook moet deze informatie makkelijk te analyseren en te combineren zijn met andere locatiegebonden informatie. Netinformatie moet ook gebruikt kunnen worden voor andere toepassingen, zoals in ruimtelijke vraagstukken. Deze conclusie ligt in lijn met de kenmerken van de Europese richtlijn INSPIRE. Om te voldoen aan deze richtlijn zijn overheden verplicht hun gebiedsinformatie aan te bieden volgens hoge normen. INSPIRE raakt ongeveer 80% van de Nederlandse netbeheerders.

Kabels en Leidingen_obsurv

KLIC-WIN en nieuw systeem 2017

De graafsector heeft het initiatief genomen voor het programma KLIC-WIN. Dit programma onderzoekt wat er nodig is om systemen en processen beter aan te laten sluiten op de Europese richtlijn INSPIRE. Op deze manier bereiden de graafsector en het Kadaster zich voor op de toekomst. Grontmij neemt ook deel aan dit programma. Naar verwachting is een nieuw systeem in het eerste kwartaal van 2017 ingevoerd.

Blijf op de hoogte: presentatie over KLIC-WIN tijdens de Obsurv gebruikersdag

Tijdens de Obsurv gebruikersdag heeft Ernst van Zuilen (adviseur Grontmij) een presentatie gegeven over KLIK-Win en de stand van zaken. Als u niet aanwezig was, lees dan het verslag van de gebruikersdag en log in om de presentaties na te lezen. Buiten deze presentatie om, blijven wij u vanzelfsprekend als netbeheerder informeren over belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen rondom de WION en INSPIRE-wetgeving.

WION is verplicht: wij regelen het voor u!

Door de WION zijn netbeheerders verplicht om gegevens over hun kabel- en leidingnetten geautomatiseerd uit te wisselen met KLIC-Online van het Kadaster. Dit is iets wat wij voor u kunnen verzorgen, tegen een aantrekkelijk tarief. Inmiddels ontzorgen wij al 80 netbeheerders. Met onze softwaremodule WION-Uitwisseling kunnen de KLIC-meldingen automatisch afgehandeld worden. Ook het monitoren van het berichtenverkeer is belangrijk, om de zekerheid te hebben dat u als netbeheerder voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Deze module zorgt voor beschikbaarheid van het berichtenverkeer; 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen en wat de kosten zijn?

Neem dan contact op met Ernst van Zuilen, per mail of telefonisch: +31 6 51 54 35 47.