Graven zonder schade te veroorzaken

Met naar schatting ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond, is het erg druk in de Nederlandse bodem. En het wordt nóg voller. Want met de aanleg van warmtenetten, nieuwe glasvezelnetwerken voor 5G-internetverbindingen, ondergrondse parkeergarages en containers zal de druk op de ruimte onder de grond alleen maar toenemen. Het is bijna onvermijdelijk dat de graafwerkzaamheden die hiermee gepaard gaan, ook steeds vaker tot schade leiden. Ook beheerders van de openbare ruimte kunnen hiermee te maken krijgen. Een belangrijke reden om alles zo goed mogelijk te regelen.

Weet jij wat er in jouw gemeente onder de bodem ligt?

Eigenlijk is het probleem dat niemand (meer) precies weet wat er allemaal aan kabels en leidingen onder de grond ligt. Tot 2006 was er geen verplichting om de aanleg van nieuwe leidingen te registreren. Van veel oude leidingen is daardoor niet bekend dat ze aanwezig zijn. Dat zorgt vaak voor verrassingen bij graafwerkzaamheden, waarbij dan ook nog het probleem optreedt dat niet bekend is wie de eigenaar is van die leidingen. Verwijderen van de oude leidingen is bovendien een arbeidsintensieve en dure klus, waardoor men in de praktijk vaak besluit de oude leidingen maar te laten zitten. Met een nóg vollere ondergrond als gevolg.

Meer dan 40.000 gevallen van graafschade per jaar

Die overvolle bodem leidt steeds vaker tot schade bij graafwerkzaamheden. Volgens cijfers van het Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontstond in 2018 bij 6,2% van alle graafwerkzaamheden schade aan kabels en leidingen. Bij elkaar waren dat meer dan 40.000 incidenten. En omdat het bij deze cijfers alleen gaat om de officieel gemelde incidenten, ligt het totale aantal gevallen van graafschade in de werkelijkheid waarschijnlijk nog een stuk hoger. Afgezien van de financiële schade, kan graafschade ook tot gevaarlijke situaties leiden, zoals lekkende gasleidingen, waterleidingen of kapotte stroomkabels.

Registratie en uitwisseling van gegevens

Om dit soort gevaarlijke situaties en de daarmee gepaard gaande economische schade te voorkomen, is recent de WION vervangen door de WIBON (Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten). Deze wet maakt het onder andere verplicht voor kabeleigenaren en netwerkbeheerders om al hun informatie over ondergrondse kabels en leidingen te leveren aan het Kadaster. Het Kadaster registreert deze informatie, voegt alles samen en zorgt dat de data beschikbaar zijn op het moment dat een grondroerder wil gaan graven. Voordat de graafwerkzaamheden starten is een uitvoerder van de graafwerkzaamheden verplicht een KLIC-melding (graafmelding) te doen. Door deze melding te doen ontvangt hij alle beschikbare informatie. Andersom zijn grondroerders ook verplicht te melden wat zij in de grond zijn tegengekomen tijdens het graven. Deze uitwisseling van informatie moet schade helpen voorkomen.

Beheer van de openbare ruimte

Ook voor het beheer van de openbare ruimte kan het nodig zijn een KLIC-melding te doen. Denk aan het onderhoud van riolering, wegen of het vervangen van leidingen voor openbare verlichting. Voor de WIBON heeft Sweco een nieuwe applicatie ontwikkeld, die voldoet aan de nieuwe wetgeving en die je ook los van het beheersysteem Obsurv kunt gebruiken. Met deze functionaliteit wordt het een stuk eenvoudiger om netinformatie aan te leveren aan de Centrale Voorziening, het KLIC-WIN-portaal van het Kadaster. Uiteraard sluit de WIBON-module naadloos aan op de overige Obsurv-modules en -functionaliteiten, bijvoorbeeld voor Kabels en Leidingen en Riolering.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de modules in Obsurv, het webbased beheersysteem van Sweco, aarzel dan niet vrijblijvend een gratis demolicentie aan te vragen en contact op te nemen met een van onze adviseurs. Zij vertellen u ook graag hoe Obsurv ook u kan helpen om aan uw KLIC-WIN-verplichtingen te voldoen en graafschade te voorkomen.