De specialist aan het woord: gebruikersdag Obsurv opnieuw succesvol

4 november 2015 was een dag om niet snel te vergeten. Met maar liefst 27 verschillende presentaties en 221 aanwezigen werd opnieuw het bewijs geleverd hoe waardevol en inspirerend het is om vakgenoten te ontmoeten en kennis te delen.Vanuit verschillende vakdisciplines kwamen de laatste ontwikkelingen voorbij en kregen de aanwezige specialisten volop de kans met elkaar in gesprek te gaan. Daarmee voldeed de jaarlijkse klantendag volledig aan het gestelde doel: een dag voor specialisten, door specialisten.

Luisteren naar de gebruiker

Sander Melieste (hoofd afdeling GIS & ICT Grontmij) opende de dag en bedankte de aanwezigen voor hun komst. Tevreden kon hij melden dat in het afgelopen jaar opnieuw een groot aantal gemeenten weer voor Obsurv heeft gekozen. Maar hij gaf ook inzicht in het Obsurv-klantenonderzoek dat in 2015 is gehouden en hoe de feedback daaruit direct heeft bijgedragen tot de gekozen verbeterpunten voor de nieuwste release van Obsurv. Met het instellen van een gebruikersoverleg wil Grontmij voor de toekomstige releases nog beter aansluiten bij de wensen van de gebruikers.

gebruikersdag_publiek_1

De openbare ruimte is onze huiskamer

Met een sprankelende presentatie nam Dan Bekker van de gemeente Utrecht de aanwezigen mee naar de openbare ruimte in Utrecht. Oftewel de huiskamer van de stad. Hij legde uit hoe de stad de waarde van haar openbare ruimte heeft berekend en hoe dit steeds opnieuw verhelderend werkt in de gesprekken met zijn bestuur. “Als je weet waar je het over hebt, kun je keuzes maken.” Dit leidde er onder andere toe dat Utrecht heel bewust koos voor drie verschillende kwaliteitsniveaus binnen haar stadsgrenzen.

Bekkers sloot zijn presentatie af met een blik op de stad van de toekomst: de ‘smart city’. Door toepassing van de nieuwste en schoonste technologie zouden al onze milieuproblemen snel voorbij zijn. Maar hoe dicht zijn we bij die realiteit als we eens onder de grond kijken? Bekkers gaf een verontrustend beeld van de verouderde, ondergrondse infrastructuur waar kabels, parkeergarages, afvalcontainers, boomwortels elkaar steeds meer in de weg staan. Er is daar weinig plek voor al die nieuwe ontwikkelingen. “De smart city is niet zomaar even een kortetermijnoplossing voor onze klimaatproblemen”, zo betoogde Bekkers. “Als we het bovengronds willen realiseren, dan moeten we het ondergronds op orde brengen.”

Trends in het openbare beheer

Ook Ineke Vink (hoofd Beheer Openbare Ruimte Grontmij) gaf in haar plenaire presentatie een boeiend overzicht van recente trends en ontwikkelingen in het beheer van de openbare ruimte. Vervolgens gaf zij een nader uitgewerkt beeld van de verbeteringen die met versie 1.5 zijn gerealiseerd en bood zij een vooruitblik op de ‘Roadmap 2016’ van Obsurv.

Bekijk alle presentaties nog eens online

Na de plenaire sessies konden alle aanwezigen in 4 rondes de inhoudelijke sessies van hun keuze bijwonen. Alle presentaties van de gebruikersdag zijn nu online beschikbaar. U kunt de presentaties downloaden en bekijken door in te loggen.

Ja maar… waar is het probleem gebleven?

De gebruikersdag werd op energieke en uiterst humorvolle wijze afgesloten met een training ‘omdenken’. Hoe komen we af van al die ‘ja-maar-zeggers’? En hoe veranderen we zelf in ‘ja-en-zeggers’. Met andere woorden, hoe veranderen we problemen in mogelijkheden? Op positief confronterende wijze raakte iedere deelnemer zich ervan bewust hoe zeer het denken in beperkingen in onze cultuur is ingebakken. Gelukkig werden er veel hints gegeven hoe dit te doorbreken. En de belofte van deze sessie werd ruimschoots ingelost: ‘ja maar’ zal nooit meer klinken zoals vóór deze sessie.

gebruikersdag_omdenken_1