Zijn uw beheerplannen al een beetje duurzaam?

Als beheerder van de openbare ruimte besteedt u veel aandacht aan het optimaliseren van uw beheerplannen. Maar hoe belangrijk is duurzaamheid voor u? En wat vindt uw bestuur? En de bewoners, de mensen voor wie u het eigenlijk doet? Bij Grontmij merken wij dat de roep om duurzame maatregelen sterk toeneemt. Een voorbeeld is het wegenbeheerplan dat wij mochten opstellen voor het waterschap Rivierenland en waaraan wij scenario’s voor duurzame maatregelen mochten toevoegen.

Van een gewoon wegenbeheerplan…

Het begon met een gebruikelijk verzoek. Of Grontmij voor het waterschap Rivierenland een onderhoudsplan kon opstellen voor de wegverhardingen voor de periode 2015 tot 2019. Aan de hand van de door CROW ontwikkelde wegenbeheersystematiek werden de meerjarenplanningen opgesteld en werden met behulp van dg DIALOG de financiële scenario’s gepresenteerd.

Naar een duurzaam wegenbeheerplan

Wat nieuw was in de opdracht van het waterschap, was dat er expliciet aandacht werd gevraagd voor duurzaamheid en veiligheid. Om die reden heeft Grontmij maatregelen voorgesteld voor het verwijderen van teerhoudend asfalt en het beperken van de CO2-uitstoot door bij het wegonderhoud laagtemperatuurasfalt te gebruiken. Daarbij heeft Grontmij ook uitgerekend wat de consequenties zijn van deze maatregelen voor de kosten van het wegenbeheer.

Laagtemperatuurasfalt

De aanleg van wegen kost veel energie. Vooral de vereiste verhitting bij het verwerken van het asfalt zorgt voor een flinke CO2-uitstoot en de vraag bestond al langer of dit niet anders kan. Producenten van asfalt zijn erin geslaagd asfaltsoorten te ontwikkelen die met beduidend minder verhitting kunnen worden aangebracht. In Nederland is de nodige ervaring opgedaan met het gebruik van halfwarme asfaltmengsels. En intussen kan worden geconcludeerd, dat deze mengsels – in ieder geval voor de onder- en tussenlagen –uitermate geschikt zijn en leiden tot een aanzienlijk lager energieverbruik. Hoeveel ton asfalt het waterschap de komende jaren nodig heeft voor het wegonderhoud, was al berekend in het onderhoudsplan. Hoeveel laagtemperatuurasfalt daarbij kan worden toegepast en hoe groot de C02-reductie is, heeft Grontmij in een apart hoofdstuk berekend.

Verwijderen van teerhoudend asfalt

Teerhoudend asfalt kan een gezondheidsrisico opleveren bij het opbreken van de weg. Beheerders kunnen ervoor kiezen de teerlagen ongemoeid te laten en er nieuwe asfaltlagen overheen aan te brengen. Dat is een goedkope oplossing. Maar niet altijd de duurzaamste oplossing. Om die reden heeft Grontmij in het onderhoudsplan van Rivierenland berekend wat de mogelijkheden en de financiële gevolgen zouden zijn om het teerhoudende asfalt te saneren en wat daarbij de meest verantwoorde scenario’s zijn. Het bestuur van het waterschap kan op basis hiervan een goede afweging maken voor het vaststellen van haar beleid met betrekking tot duurzaamheid.

Een logische stap…

“De case van het waterschap Rivierenland is een goed voorbeeld van hoe duurzaamheid steeds vaker zijn intrede doet in het beheer van de openbare ruimte”, vertelt Luut van Hoogevest, Senior Adviseur Assetmanagement Wegen bij Grontmij. “Dankzij beheersystemen zoals Obsurv kunnen wij steeds nauwkeuriger berekenen wat het beheer van onze wegen en de openbare ruimte gaat kosten. Een logische volgende stap is om te kijken naar wat de mogelijkheden en financiële gevolgen zijn om duurzame maatregelen te introduceren.”

Het waterschap Rivierenland is inmiddels overgestapt op Obsurv en alle wegenbeheergegevens zijn daarin opgenomen. Daarbij is ook de kaart helemaal bijgewerkt en geschikt gemaakt voor de BGT.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Over de vraag hoe u uw beheer van de openbare ruimte duurzamer kunt maken? Of over Obsurv, ons beheersysteem? Vraag een gratis demolicentie aan of neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Zij delen hun kennis en ervaring en denken heel graag met u mee.

 

contact