Hardloper in het park

Waarom investeren in beheer openbare ruimte wel slim is

Als beheerder van de openbare ruimte ken je de maatschappelijke belangen waaraan je een bijdrage levert en je weet ook wat het belang is van efficiënt beheren. Als makers van Obsurv, de slimme webbased beheeroplossing van Sweco, weten wij dat ook. Toch zien we veel bezuinigingen in ons vakgebied. En dan is het fijn als iemand anders nog eens op verfrissende wijze uitlegt waarom het beheer van onze leefomgeving zo belangrijk is. Vereniging Stadswerk en de NVRD hebben het belang van jóuw werk in kaart gebracht.

Het belang van beheer

De openbare ruimte is het bindmiddel in onze samenleving. Het vormt de basis voor het openbare leven. Het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten, naar hun werk gaan, spelen, sporten en ontspannen. Het beheer van de openbare ruimte is daarmee eigenlijk één van de belangrijkste werkterreinen van een gemeente. Toch staat bij veel gemeenten het beheerbudget al jaren onder druk.

Bezuinigen?

Vereniging Stadswerk en de NVRD signaleren dit ook. Maar tegelijkertijd zien zij hoe thema’s als veiligheid, hittestress, gezondheid en biodiversiteit steeds hoger op de agenda staan. Stuk voor stuk onderwerpen waarbij slim beheer van directe invloed is op het behalen van doelstellingen. Want hoeveel veiliger wordt jouw straat met nieuwe straatverlichting? Hoe krijg je mensen in beweging dankzij een goed onderhoud van recreatieve voorzieningen? Hoeveel verkoeling kun je brengen met welk type boom? Met andere woorden, misschien is bezuinigen op de openbare ruimte geen goed idee!

Bijdragen aan maatschappelijke thema’s

Wat wél een goed idee is, is om duidelijk te maken hoe die openbare ruimte kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Zo wordt duidelijk wat de waarde van het beheer openbare ruimte kan zijn. En zo veranderen bedreigingen in kansen.

Bron afbeelding: brochure Beheer doet ertoe!

Om die reden hebben Vereniging Stadswerk en de NVRD kortgeleden een brochure uitgebracht waarin wordt uitgelegd waar de kansen liggen. In woord en beeld (infographics) wordt duidelijk hoe slim beheer van de openbare ruimte bijdraagt aan de volgende thema’s:

  • Energietransitie
  • Verstedelijking en krimp
  • Klimaatadaptatie
  • Veiligheid
  • Gezondheid
  • Participatie en zelfbeheer
  • Circulaire economie
  • Biodiversiteit
  • Mobiliteit en toegankelijkheid
  • Inclusieve samenleving

Beheer doet ertoe!

Door met beheer van de openbare ruimte aan te haken bij maatschappelijk belangrijke thema’s stijgt de maatschappelijke en bestuurlijke relevantie van de beheerder. Hierdoor komen budgetten minder snel onder druk te staan, heb je als beheerder de mogelijkheid zelf zaken te agenderen en de kans om vroeg in het besluitvormingsproces als volwaardige gesprekspartner mee te praten. Zeker als je daarbij ook beschikt over relevante data en kostenoverzichten uit een up-to-date beheersysteem.

Meer weten?

Benieuwd naar de brochure ‘Beheer doet ertoe’? Deze is gratis te downloaden via de sites van Vereniging Stadswerk en de NVRD.

Wil je meer weten over de beheeroplossing Obsurv en onze visie op slim beheren, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. En vraag meteen ook een gratis demolicentie aan!