Kick-off: samen met onze klanten naar een materialenpaspoort voor circulair beheer

“Je kunt de krant niet openslaan of het gaat over circulariteit”, begon Eugene Grüter – CEO van Sweco Nederland – zijn openingspraatje tijdens de kick-off sessie over de ontwikkeling van het materialenpaspoort voor Obsurv. “We zitten middenin de transitie van lineair naar circulair denken. En met het materialenpaspoort kunnen we hier grote stappen in zetten”. Samen met onze klanten – de gemeenten Zwolle, Tilburg en Rotterdam – gingen wij hier vandaag over in gesprek. Wat moet er in het materialenpaspoort voor beheerobjecten komen te staan? En wat hebben we nodig om straks circulair te kunnen werken?

Het materialenpaspoort

Als je materialen wilt hergebruiken, moet je eerst weten welke materialen er in jouw beheerobjecten zitten. Deze informatie kan overzichtelijk worden weergegeven in een materialenpaspoort. Of zoals Richard Koops – adviseur duurzaam en circulair bouwen bij Sweco – uitlegt: “We gebruiken heel veel grondstoffen, maar als je niet weet wat de waarde van de grondstoffen is, kun je er niet zoveel mee. Als je weet wat je hebt, kun je een betere inschatting maken van wat je daar op een later moment mee kunt doen. Het materialenpaspoort is dus ondersteunend aan de transitie naar circulair bouwen”.

Het doel van het materialenpaspoort is tweeledig. Enerzijds ontwikkelen we het materialenpaspoort om vrijkomende materialen in kaart te brengen en te bepalen welke materialen te hergebruiken zijn. Anderzijds gaat het om waardecreatie, zoals het verlengen van de levensduur van materialen, het beperken van de onderhoudsbehoefte en het gebruik van herbruikbare bouwcomponenten.

  • Materialenpaspoort Obsurv (3)
  • Materialenpaspoort Obsurv (3)
  • Materialenpaspoort Obsurv
  • Materialenpaspoort Obsurv (3)

Contact

Wat er precies in het materialenpaspoort komt te staan en hoe het eruit komt te zien, gaan wij de komende maanden samen met de gemeenten Zwolle, Tilburg en Rotterdam bepalen. Uiteraard houden we je op de hoogte van dit traject. Heb je vragen? Neem dan contact op met Ernst van Zuilen of Peter van Ossenbruggen.