Wist je dat… de Obsurv BomenApp eraan komt?

De ontwikkeling van de Obsurv BomenApp is in een vergevorderd stadium. De BomenApp wordt op basis van de nieuwste technologieën ontwikkeld om zo de werkprocessen in het veld te optimaliseren. Tegelijkertijd wordt in Obsurv 2.0 de nieuwe ‘Richtlijn Boomveiligheidsregistratie’ doorgevoerd.

Obsurv BomenApp

Om de werkprocessen in het veld met betrekking tot bomen zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, wordt momenteel de Obsurv BomenApp ontwikkeld. In september en oktober van dit jaar wordt een bèta-versie van de Obsurv BomenApp uitgebreid getest door gebruikers en een aantal inspectiebureaus. De BomenApp komt beschikbaar in Obsurv 2.0 en is net als Obsurv online via een browser te benaderen.

Meer dan alleen inspecteren

Met de Obsurv BomenApp is meer mogelijk dan alleen maar inspecteren. Zo is het mogelijk om bomen toe te voegen, de locatie aan te passen en inventarisatiegegevens te wijzigen. Ook kunnen maatregelen worden toegevoegd, afgemeld en kunnen bomen na de snoeibeurt weer op ‘veilig’ worden gezet.

Mobiele technologie

Om deze werkprocessen in het veld optimaal te faciliteren is de BomenApp ontwikkeld met de nieuwste Oracle- en kaarttechnologie. Daarbij worden zowel Windows, iOS en Android besturingssystemen ondersteund. Bij de doorontwikkeling van Obsurv zal deze nieuwe technologie ook stap voor stap toegepast gaan worden op andere onderdelen en modules van Obsurv.

Van VTA naar BVR

Voor wat betreft boominspecties is de huidige versie van Obsurv gebaseerd op de Visual Tree Assessment-methodiek, kortweg VTA. Het CROW heeft recent in het kader van het uniformeren van boomveiligheidscontroles de ‘Richtlijn Boomveiligheidsregistratie’ (BVR) ontwikkeld. Deze richtlijn geeft een overzicht van de te registreren kenmerken van bomen vanwege de zorgplicht die elke boomeigenaar heeft. (Meer informatie hierover is te vinden op de website van het CROW.) Obsurv 2.0 wordt gelijk met de ontwikkeling van de BomenApp aangepast aan deze nieuwe richtlijn.

Impact BVR

De aanpassingen als gevolg van de BVR hebben impact bij een upgrade van Obsurv 1.5.2 naar 2.0. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • Voor de upgrade dienen lopende boominspectie (VTA) eerst afgerond te worden.
  • Bij de upgrade worden bestaande VTA-inspecties geconverteerd: schades worden opgenomen in een tekst-veld en blijven raadpleegbaar en doorzoekbaar.
  • Datamodelwijzigingen hebben invloed op de maatregelen en schadebeelden.
  • Views en themakaarten op boominspecties die niet standaard zijn moeten worden aangepast of opnieuw worden gemaakt.

Wij adviseren u voor de upgrade een goede inschatting te maken van de gevolgen in uw specifieke situatie. Indien gewenst kunnen wij u hier uiteraard bij helpen en adviseren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Obsurv BomenApp, de ‘Richtlijn Boomveiligheidsregistratie’ of de impact bij een upgrade? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Overigens zal de BomenApp ook uitgebreid aan de orde komen tijdens onze Obsurv Gebruikersdag. Dus noteer 1 november 2016 alvast in uw agenda.

contact