Blokmutaties Obsurv

Wist je dat… onderhoudsmaatregelen nu ook gemakkelijk in bulk te muteren zijn in Obsurv?

Door onderhoudsmaatregelen in bulk te muteren, kun je het benodigde onderhoud aan meerdere objecten in één keer aanpassen. Voorheen vroeg dit nog om meerdere handelingen en moesten de onderhoudsmaatregelen één voor één per object worden aangepast. Dit is nu verleden tijd. Vanaf Obsurv 2.1. is het eenvoudig om in bulk onderhoudsmaatregelen te wijzigen, op elkaar af te stemmen, in uitvoering te zetten of af te melden.

Onderhoudsmaatregelen in bulk muteren

In Obsurv kun je in de lijst of op de kaart een object aanklikken en eenvoudig de onderhoudsmaatregelen van dit ene object aanpassen. Soms wil je dit echter doen voor een gebied of voor een verzameling van vergelijkbare objecten. Door onderhoudsmaatregelen in bulk te muteren, kun je meerdere objecten tegelijk aanpassen. Als bijvoorbeeld uit inspecties blijkt dat in één straat verschillende lichtmachten binnen twee jaar vervangen moeten worden, kun je het onderhoud afstemmen naar hetzelfde jaar. Vervolgens kun je in Obsurv het onderhoud in bulk in uitvoering zetten bij een uitvoerende partij. Wanneer je dit hebt laten uitvoeren, kun je het gemakkelijk afmelden in Obsurv. Door de status van onderhoudsmaatregelen in bulk te kunnen wijzigen, hoef je dit niet meer per object te doen. Zo kost het minder tijd om onderhoudsmaatregelen te verwerken.

Wat is nieuw?

Met deze vernieuwde mogelijkheden is het nu eenvoudiger om onderhoudsmaatregelen op grote en kleine schaal te muteren. Dit is wat er vanaf Obsurv 2.1 is verbeterd:

  • In de planning kunnen de maatregelen nu in bulk worden aangepast door de beheerder.
  • De maatregelen kunnen in bulk in de status “in uitvoering” worden gezet of worden afgemeld.
  • De onderhoudsmaatregel zelf of bijvoorbeeld de prijs en/of planjaar kunnen worden aangepast met een bijbehorende argumentatie.
  • Hierdoor is de integrale afstemming ook makkelijker door te voeren.
  • Projecten zijn daarmee eenvoudiger in te plannen.

Contact

Heb je vragen over het in bulk muteren van onderhoudsmaatregelen? Of over andere functies in Obsurv? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.