Blokmutaties Obsurv

Wist je dat… je Obsurv gebruikersrechten uitgebreid kunt instellen?

Stel: je laat een inspectie uitvoeren en je wilt graag direct een aantal gegevens laten controleren. In Obsurv kun je dan de inspecteur de rechten geven om een inspectie uit te voeren. Maar wist je dat je meteen ook de rechten kunt geven om alleen die gegevens aan te passen die jij wilt hebben? Dit is één van de voorbeelden van hoe je zelf eenvoudig en uitgebreid de gebruikersrechten kunt instellen met Obsurv. Handig toch? In dit bericht vertellen we je precies hoe dit werkt.

Rechten per gebruiker

Obsurv biedt functionaliteiten voor verschillende modules. Denk aan de modules Openbare Verlichting, Spelen of Verkeerssystemen. Deze modules bevatten objecten zoals lichtpunten of speeltoestellen. Per object kun je gegevens registeren, de kwaliteit van het object vastleggen, en bepalen wat voor het onderhoud nodig is.

Toch wil je als gegevensbeheerder van de module Spelen niet dat iedereen zomaar ‘jouw’ beheerdata kan wijzigen. Daarom biedt Obsurv uitgebreide mogelijkheden om per gebruiker rechten in te stellen. Deze rechten worden vastgelegd in een zogenaamde gebruikersrol.

Om welke rechten gaat het?

Een gebruikersrol is eigenlijk een verzameling van rechten, waarmee je kunt bepalen welke acties een gebruiker mag uitvoeren in Obsurv. Als de gebruikersrollen eenmaal zijn vastgesteld, kan voor iedere gebruiker eenvoudig een bepaalde rol (of rechten) worden gekozen.

Obsurv kent de volgende rechten:

  • Geen. De gebruiker mag kenmerken niet raadplegen;
  • Raadplegen. De gebruiker mag kenmerken raadplegen;
  • Muteren. De gebruiker mag kenmerken raadplegen, wijzigen en verwijderen;
  • Administrator. De gebruiker mag naast het raadplegen, wijzigen en verwijderen ook acties uitvoeren zoals blok muteren of het beheren van keuzelijsten.

Zo werkt het

Stel dat je binnen jouw organisatie de enige bent die met de module Spelen werkt, dan kun je volstaan met een beperkt aantal gebruikersrollen. Met een paar klikken kun je in Obsurv een gebruikersrol aanmaken met administratorrechten voor de module Spelen. Daarnaast kan een gebruikersrol met ‘alleen raadpleegrechten’ worden aangemaakt voor collega’s die alleen informatie uit een module mogen raadplegen. Op de afbeelding zie je hoe en waar je dit kunt instellen binnen het applicatiebeheer van de module.

Wil je toch een uitgebreide gebruikersrol aanmaken voor de inspecteur, die ook een beperkt aantal gegevens mag wijzigen? Dat kan. Hiervoor selecteer je eerst de module, vervolgens het beheerproces, dan het object en tot slot stel je de rechten in voor het kenmerk dat gewijzigd mag worden. Op de afbeelding hieronder kun je zien dat je per kenmerk kan instellen of je deze mag raadplegen, wijzigen of niet mag zien.

Deze functie kan ook gebruikt worden om zelf de geometrie van een object te beheren met de BGT, en een externe partij rechten te geven om aanvullende kenmerken van dit object bij te houden.

De applicatiebeheerder

Een bijzondere gebruikersrol in Obsurv is de applicatiebeheerder. Gebruikers met deze rol hebben toegang tot het applicatiebeheer van Obsurv. Daarnaast hebben ze voor alle modules administratorrechten. Hiermee kunnen ze andere gebruikers altijd ondersteunen bij vragen of problemen. Ook kan de applicatiebeheerder gebruikersrollen aanmaken en deze toekennen aan gebruikers. Dit zal vaak in overleg gaan.

Samengevat

  • Een gebruiker heeft een gebruikersrol.
  • De applicatiebeheerder beheert de gebruikersrollen en de gebruikers.
  • Een applicatiebeheerder kan gebruikersrollen aanmaken met rechten per module, beheerproces, object en/of kenmerk.
  • De applicatiebeheerder kan rechten om te raadplegen, rechten om te wijzigen of rechten als administrator toekennen.

Meer informatie of contact

Heb je vragen over het instellen van de gebruikersrollen? Of over andere functionaliteiten in Obsurv? Neem dan contact op met jouw Sweco contactpersoon, of met één van onze adviseurs. We helpen je hier graag mee verder!