openbare ruimte voor iedereen

Gemeente Delft: “De openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk zijn”

Of je nu kind bent of 65+, of je nu topfit bent of minder valide. De openbare ruimte moet voor iedereen beschikbaar en toegankelijk zijn. Daar staat iedere gemeente voor. Tegelijkertijd is dit voor veel gemeenten één van de grootste uitdagingen in de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Want hoe zorg je nou voor een openbare ruimte voor iedereen? Wij spraken hierover met Marco Dofferhoff, programmamanager openbare ruimte bij de gemeente Delft.

Harde en zachte indicatoren

“Het beheer van de openbare ruimte valt in een aantal facetten uiteen”, vertelt Marco. “Enerzijds heb je natuurlijk het regulier onderhoud vanuit de beheeropgave, waarmee je de directe leefomgeving van inwoners eigenlijk het meest beïnvloedt. Denk aan het onderhoud van wegen, schoffelen, maaien en afval ophalen. En staat er een bankje scheef of is er een prullenbak kapot? Dan lossen we dat op. Dat zijn harde en meetbare indicatoren.”

“Maar uiteindelijk gaat het beheer van de openbare ruimte erom hoe inwoners en bezoekers van de stad het gebruiken. En of het aansluit op hun behoeften. Dat zijn zachte indicatoren. Deze indicatoren zijn lastiger meetbaar, maar wel nét zo belangrijk als de harde indicatoren.”

Verschillende gebruikersgroepen

“Het lastige is dat je informatie over het gebruik van de openbare ruimte moet ophalen bij gebruikers”, gaat Marco verder. “Je hebt te maken met verschillende gebruikersgroepen, die allemaal op een andere manier betrokken zijn bij de stad. Een inwoner beleeft de stad bijvoorbeeld anders dan een toerist. Studenten waaien vaak weer uit, waardoor ze een andere binding hebben. En ouderen hebben vaak weer andere wensen dan kinderen.”

“Toch moeten al deze facetten een plekje krijgen in de openbare ruimte. En soms bijten ze elkaar. Natuurlijk kun je niet élke plek in de stad voor iederéén toegankelijk maken, maar je kunt dit als gemeente wel zoveel mogelijk proberen en ervoor zorgen dat iedere gebruikersgroep aan zijn trekken komt.”

Netwerken over de stad

“Maar hoe zorg je er nu voor dat je als gemeente zoveel mogelijk in al die verschillende behoeften kunt voorzien?”, vraagt Marco zich af. “Stel dat je op een bepaalde plek in de stad bijvoorbeeld een concentratie van ouderen hebt en je weet waar de verzorgingsplekken, tramhaltes en andere faciliteiten zijn, dan kun je daar routes voor bedenken. En op die routes kun je dan bijvoorbeeld zorgen voor meer bankjes en schaduwplekken.”  

“Dan heb je een volgende doelgroep: kinderen. Die willen graag kleurtjes in de straat en speelfaciliteiten. Maar hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld een groep, die moeite heeft met een grote hoeveelheid prikkels? Als je voor de verschillende doelgroepen los van elkaar routes ontwerpt en deze als netwerken over elkaar uitrolt over de stad, kun je zien hoe je zoveel mogelijk gebruikers tegemoet kunt komen. Natuurlijk is dit niet iets wat ‘zomaar’ geregeld is. Het is complex en je hebt hier veel verschillende gegevens voor nodig. Toch denken we hier regelmatig over na en zetten we hier steeds kleine stapjes in.”

Koppelkansen helpen om doelen te bereiken

“In mijn ogen zit de grootste kans voor de openbare ruimte in de vervangingsopgave. Daar zitten koppelkansen. Het vervangen van objecten in de openbare ruimte kun je als vliegwiel gebruiken om ook andere doelen te bereiken door projecten te combineren. Niet alleen op het gebied van ecologie en duurzaamheid, maar ook om zoveel mogelijk in de verschillende behoeften van gebruikers te voorzien. Daarom is onze aanpak in het beheer van de openbare ruimte ook zoveel mogelijk integraal.”

“Alles begint met inzicht”

Beheersysteem Obsurv kan helpen om inzichtelijk te maken welke beheer- en onderhoudsprojecten je kunt combineren. Obsurv biedt alle functionaliteiten, die nodig zijn voor optimaal beheer, zoals inventariseren, plannen en begroten. Je brengt je objecten, beheer en onderhoud letterlijk in kaart, waardoor je dus ook de samenwerking tussen verschillende projecten kunt opzoeken. 

Ook gemeente Delft maakt gebruik van Obsurv. “Als gemeente is het essentieel om je hele areaal in kaart te hebben”, stelt Marco. “Zo creëer je integraal inzicht, weet je wat je waar hebt en wanneer er onderhoud nodig is. Als je dat weet, dan weet je ook waar je op moet sturen en waar koppelkansen liggen. Alles begint met inzicht.”

Contact

Als makers van Obsurv, het beheersysteem openbare ruimte van Sweco, zien wij het ook als onze taak om gemeenten en provincies te helpen met het creëren van een openbare ruimte die voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Heb jij hier vragen over? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs of vraag een demo aan.