Obsurv Sweco views basisviews

Wist je dat… de basisviews in Obsurv zijn uitgebreid?

In Obsurv 2.0.2 zijn de basisviews uitgebreid met views voor inspecties en maatregelen. Deze uitbreiding biedt meer mogelijkheden om informatie op een vaste basis te visualiseren en ontsluiten. Heb je specifieke wensen? Dat is en blijft gewoon mogelijk.

Wat zijn views?

Om informatie te visualiseren in de kaart van Obsurv wordt gebruik gemaakt van views. Views zijn virtuele tabellen die de voor presentatie gewenste gegevens bevatten. Deze views kunnen ook worden gebruikt om via een koppeling (direct of via WMS/WFS) gegevens in andere systemen te presenteren en te gebruiken, zoals GIS- en CAD-systemen.

Het nut van basisviews

Voorheen werden views vooral specifiek voor de klant geïmplementeerd en door de klant zelf of door Sweco aangepast. Dit had een nadeel bij databasewijzigingen door een nieuwe versie van Obsurv. Er waren dan aanvullende acties nodig om ervoor te zorgen dat deze views, en daarmee de visualisaties in de kaart of koppeling met andere systemen, correct werkten.

In Obsurv 2.0.0 zijn de views voor inventarisatie gestandaardiseerd en als onderdeel van de software opgenomen. Deze basisviews worden beheerd en onderhouden, zodat ze bij databasewijzigingen door een nieuwe versie van Obsurv ook automatisch aangepast worden.

Obsurv Sweco views basisviews

Nu ook inspecties en maatregelen

Obsurv versie 2.0.2 is sinds kort beschikbaar. In deze versie zijn in totaal 63 bugs, issues en verbeterpunten opgelost. Een overzicht hiervan is te vinden in het issue-overzicht Mantis op Mijn Obsurv onder Documenten (inlog vereist). Een van de belangrijke verbeterpunten is de uitbreiding van basisviews met views voor inspecties en maatregelen. Dit biedt key-users en applicatiebeheerders meer mogelijkheden om informatie op een vaste basis te visualiseren en te ontsluiten.

Views nog steeds naar wens aan te passen

Heb je specifieke wensen? Het is en blijft gewoon mogelijk om eigen views aan te (laten) maken, zodat je ook in die gevallen de gewenste gegevens kunt visualiseren en beschikbaar kunt stellen.

Het is daarbij wel raadzaam deze zoveel mogelijk te baseren op de basisviews. Voor de correcte werking van deze views is altijd extra aandacht nodig in het geval je overgaat naar een nieuwe versie van Obsurv waarbij er databasewijzigingen plaatsvinden.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de basisviews en hoe je deze kunt gebruiken om meer uit de kaart te halen? Neem contact met ons op.

contact