Waarom beheert het AMC haar bedrijfsterrein met Obsurv?

Net als iedere gemeente, willen ook beheerders van bedrijfsterreinen zo goed mogelijk zicht hebben op de assets die zij beheren. Wat zijn de onderhoudskosten? Wat is het gewenste onderhoudsniveau? Het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) gebruikt Obsurv voor het beheer van haar terrein. Peter van den Heuvel, beheerder Bouw & Terreinen bij het AMC, legt uit waarom.

Het terrein van het AMC beslaat 64 hectare. Dat is niet vergelijkbaar met de veel grotere grondgebieden van gemeenten en provincies, die de grootste groep van Obsurv-gebruikers vormen. Toch zijn er veel overeenkomsten. Er ligt bestrating, er lopen leidingen en riolering, er staan bomen en lichtmasten, enzovoort. Allemaal assets die onderhoud en beheer vergen. Onderhoud en beheer kost veel geld, en besparen is steeds vaker een noodzaak.

Kwaliteitsniveaus kiezen

Het AMC heeft ervoor gekozen om Obsurv in combinatie met de IBOR-matrix te gebruiken voor het beheer van haar terrein. “De IBOR-matrix is voor ons een handig management-tool”, legt Van den Heuvel uit. “Het is eigenlijk een soort dashboard waarin wij kunnen schuiven met de getallen. Obsurv is de basis van waaruit de IBOR-matrix wordt gevuld. De combinatie van Obsurv met de IBOR-matrix geeft ons de mogelijkheid om keuzes te maken en meteen te zien wat de consequenties zijn van die keuzes. Zowel financieel als in het kwaliteitsniveau van het onderhoud.”

Inzicht hebben in de consequenties

Als de budgetten beperkt zijn, dan is het des te belangrijker de juiste keuzes te maken. “Door het gebruik van Obsurv krijgen we heel goed inzicht in hoe onze vierkante meters zijn ingericht en hoe ze erbij liggen”, vervolgt Van den Heuvel. “Als een bepaald deel van het terrein prachtig onderhouden is, maar we weten dat er nooit iemand komt, dan kun je kiezen er een ander kwaliteitsniveau aan te geven. Als dat dan in Obsurv en in de IBOR-matrix wordt ingevoerd, dan kun je meteen zien wat dat jaarlijks aan kostenbesparing oplevert en wat je inlevert qua kwaliteit.”

Steeds beter weten waar we het over hebben

Door het gebruik van Obsurv weet het AMC beter dan vroeger hoeveel onderhoudsbudget aan welk deel van het terrein wordt besteed. “En dat maakt het makkelijker om de juiste keuzes te maken”, zegt Van den Heuvel. “Voordeel is ook dat alle informatie die beschikbaar is over het terrein, bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, ingevoerd kan worden in het beheersysteem. Daardoor maken we er meer en makkelijker gebruik van alle gegevens die beschikbaar zijn.”

Alle assets in één beheersysteem

De komende tijd richt het beheer van het AMC zich vooral op een aantal van de belangrijkste onderhoudsposten. “Dat zijn onder andere verhardingen, bomen en groen”, licht Van den Heuvel toe. “Op die terreinen willen we alles volledig hebben ingevoerd en operationeel hebben. Maar daarna gaan we verder met de overige posten, zoals bijvoorbeeld riolering, kabels en leidingen. Uiteindelijk is het de ambitie om alle assets van het hele terrein in Obsurv te hebben opgenomen.”

Meer weten?

Houdt u zich ook bezig met het beheer van bedrijfsterreinen? Of met het beheer van de openbare ruimte? Obsurv biedt veel mogelijkheden waarover we u graag meer vertellen. Neem vrijblijvend contact met ons op, en vraag alvast heel eenvoudig een tijdelijke licentie aan.

 

tijdelijke licentie aanvragen