Wateroverlast door hevige regenval

Voorkom wateroverlast door overzicht in infiltratievoorzieningen

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer wateroverlast. Winters zijn warmer en natter. En hoosbuien in de zomer zorgen ervoor dat straten blank staan of riolen overlopen. Gelukkig zijn er veel oplossingen voor de afvoer van hemelwater. Maar welke infiltratievoorzieningen liggen waar en wat is de samenhang? De module Infiltratievoorzieningen van Obsurv geeft dit overzicht. Dit maakt het beheer makkelijker. En biedt mogelijkheden om te berekenen of de hemelwaterafvoer in jouw gemeente op peil is. Nu en in de toekomst. 

Is jouw gemeente rainproof?

Al die verschillende infiltratievoorzieningen zijn nodig om wateroverlast te voorkomen. Niemand wil ondergelopen kelders. Of het risico lopen dat tijdens een fikse stortbui het riool overstroomd en afvalwater in het grondwater belandt. Met alle gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid van dien.

Wirwar aan infiltratievoorzieningen

Infiltratievoorzieningen zijn er in allerlei soorten en maten. Er zijn greppels, wadi’s, groenstroken, drainagesystemen, waterpleinen, waterdoorlatende verharding, infiltratiekratten en nog veel meer oplossingen. De informatie over deze voorzieningen is verspreid binnen een gemeente. Groenstroken vallen bijv. onder de verantwoordelijkheid van groenbeheer, drainagesystemen onder rioolbeheer en waterdoorlatende verhardingen onder wegbeheer.

Vaak is onbekend wat de oorspronkelijke werking is, waar ze zich bevinden, wat de samenhang is met traditionele waterafvoer en of ze qua capaciteit de afvoer aankunnen.  Ook in Obsurv werd basisinformatie over deze infiltratievoorzieningen in verschillende modules (wegen, groen, riolering et cetera) vastgelegd. Daar komt nu verandering in.  

Alles op één plek en hydraulische berekeningen maken

In de nieuwe module Infiltratievoorzieningen is integraal ruimte voor alle gedetailleerde informatie die nodig is om input te leveren voor hydraulische berekeningen. Daarvoor zijn de geldende standaarden van het GWSW (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water) gebruikt. Waterbeheerders kunnen hierdoor gemakkelijker gegevens uitwisselen met andere applicaties die zij gebruiken. En zo volledige berekeningen maken en wateroverlast voorkomen, doordat de hemelwaterafvoer op peil is. Nu en in de toekomst. 

In de bovenstaande video kun je zien hoe de module Infiltratievoorzieningen ingericht is.

Ook aan de slag met infiltratievoorzieningen?

Deze nieuwe module is een eerste stap in beter beheren van de infiltratievoorzieningen binnen Obsurv. Wil je weten hoe je de infiltratievoorzieningen van jouw gemeente hierin opneemt? Of wil je bijdragen aan verdere doorontwikkeling van deze module? Neem dan vrijblijvend contact met op met Carline Cusell of Marijn van de Berg.

Op 8 april organiseren wij een webinar over Obsurv 2.4 en de laatste ontwikkelingen, waar natuurlijk ook deze nieuwe module infiltratievoorzieningen aan bod komt. Nieuwsgierig? Meld je aan