groene stroom obsurv

Straten open voor groene stroom? Zorg voor inzicht en zoek de samenwerking op!

De energietransitie is in volle gang. Doordat we steeds meer elektrisch verwarmen, koken en rijden, verdubbelt de vraag naar elektriciteit in de komende jaren. Maar om de kabels voor groene stroom aan te leggen, moet één op de drie straten in Nederland voor 2050 worden opengebroken. In totaal gaat het om 60.000 tot 80.000 kilometer aan kabels. Een straat openbreken veroorzaakt alleen wel overlast voor bewoners, dus als gemeente wil je dit zo min mogelijk doen. En als het dan toch moet? Probeer het dan te combineren met andere werkzaamheden én zorg ervoor dat je precies weet waar de huidige ondergrondse kabels en leidingen liggen.  

Een verdubbeling van het stroomnet

Volgens John Driessen, projectleider bij Sweco, moet er de komende 20 jaar ontzettend veel gebeuren onder de grond, zowel in nieuwbouwwijken als in bestaande wijken. “En niet alleen vanwege de energietransitie, maar ook vanwege klimaat adaptieve maatregelen. We moeten bijvoorbeeld ook steeds meer waterinfiltratievoorzieningen aanleggen. Tegelijkertijd zijn veel ondergrondse kabels en leidingen toe aan vervanging.”

Zoek de samenwerking op

“Doordat er zoveel moet gebeuren onder de grond is het cruciaal dat gemeenten en netbeheerders de samenwerking opzoeken”, gaat John verder. “Stel dat er in een straat ook de riolering of waterleidingen vervangen moeten worden of er moet onderhoud gepleegd worden aan het wegdek, dan kun je die projecten dus met elkaar combineren. Dat scheelt niet alleen overlast, maar leidt uiteindelijk ook tot minder kosten.”

Softwaresysteem Obsurv helpt hierbij. Obsurv biedt alle functionaliteiten, die nodig zijn voor optimaal beheer, zoals inventariseren, plannen en begroten. Plannen kunnen in Obsurv inzichtelijk worden gemaakt én worden gedeeld. Door bijvoorbeeld in de module Overige Objecten een nieuw objecttype aan te maken en daar alle plannen voor een bepaalde plek in te zetten, kun je dat ook ontsluiten en delen met netbeheerders. Zo kun je dus alle gemeentelijke plannen inzichtelijk maken en de samenwerking voor verschillende projecten opzoeken.

Graafschade voorkomen: WIBON

Volgens netbeheerders is het op dit moment het belangrijkst dat voor noodzakelijke grote aanpassingen de schop zo snel mogelijk op de goede plaats de grond in moet. Maar hoe weet je wat de juiste plaats is? En hoe voorkom je dat je schade veroorzaakt aan andere kabels en leidingen?

Met het toenemende aantal graafactiviteiten, is het belang om zorgvuldig te graven alleen maar toegenomen. Sinds 2018 is er de WIBON om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen. Een belangrijk punt uit de WIBON is het zorgen voor informatie-uitwisseling, zodat steeds beter bekend wordt waar kabels en leidingen liggen.

De wet schrijft voor dat je als grondroerder een Klic-melding moet doen, voordat je mag graven. Met een Klic-melding vraag je informatie op over plek waar je wilt graven. Zo creëer je inzicht in wat er onder de grond ligt. En als je weet waar de ondergrondse kabels en leidingen liggen, is de kans dat je ze raakt minder groot. Aangezien we tot 2050 flink gaan graven voor de aanleg van groene stroom en voor klimaatadaptieve maatregelen, kun je op deze manier met elkaar de schade beperken.

Obsurv-WIBON uitwisseling

Netbeheerders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van beheerdata van leidingen en het ophalen van graafberichten. Hiervoor is de Obsurv WIBON Uitwisseling ontwikkeld, zodat netbeheerders met één druk op de knop eenvoudig alles zelf regelen. De Obsurv WIBON Uitwisseling kan in combinatie met beheerapplicatie Obsurv of andere applicaties worden gebruikt.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Obsurv WIBON Uitwisseling? Of ben je benieuwd hoe je Obsurv kunt inzetten om de samenwerking op te zoeken tussen diverse vakdisciplines? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij denken graag met je mee.