Vastleggen van beeldkwaliteiten bij de ambitieniveaus in Obsurv

In Obsurv kan bij elk object het ambitieniveau worden vastgelegd. Dit kan handmatig worden ingevoerd of door structuurgebieden in de kaart te tekenen, zodat automatisch objecten die in een structuurgebied liggen het bijbehorende ambitieniveau krijgen. Het ambitieniveau wordt gebruikt om de frequentie, omvang en intensiteit van onderhoud te definiëren bij het opstellen van een begroting.

Sturen op resultaat door koppelen schaalbalken aan ambitieniveau’s

Aan een ambitieniveau kunnen tevens de schaalbalken van de CROW (of eigen schaalbalken) worden gekoppeld. Hierdoor is het mogelijk om nog meer op het resultaat van het beheer te sturen in plaats van op de inspanning.

Bekijk de online help van Obsurv

In de online help van Obsurv staat beschreven hoe u de amibitieniveau’s kunt koppelen aan de schaalbalken en hoe deze vervolgens worden meegenomen in bijvoorbeeld de onderhoudsscenario’s bij groen.

Wilt u ook sturen op resultaat?

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende demonstratie. Of vraag een tijdelijke licentie aan om de demo van Obsurv te bekijken.

 

licentie aanvragen