Tiny forest (illustratie)

Tiny forests: eco-hype of nuttige bijdrage aan een beter klimaat?

In woonwijken worden, vanuit het niets, kleine bossen aangelegd. Waarom werken gemeenten mee aan deze ‘tiny forests’? De naam zegt het al, een tiny forest is een klein, dichtbegroeid bosje ter grootte van een tennisbaan. Het opzetten kost geld en geduld. Maar als het eenmaal is uitgegroeid tot een inheems bos, mogen de voordelen er zijn. Een tiny forest levert namelijk een positieve bijdrage aan de biodiversiteit, luchtzuivering, waterberging én aan de CO2-opslag in een wijk.

Een tussenstand

In 9 Nederlandse gemeenten zijn intussen tiny forests aangelegd, 12 bosjes in totaal. Voor het najaar staat de aanleg gepland van nog eens 12 tiny forests, verspreid over verschillende gemeenten in het land. Zijn de tiny forests dan een idee van gemeentelijk Nederland? Niet echt. Het aanleggen van tiny forests in woonwijken is een idee van de Indiase bedrijfskundige Shubhendu Sharma, die zijn inspiratie weer kreeg van een Japanse botanicus. In Nederland is het vervolgens het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) geweest, dat contact heeft gelegd met Sharma, en zo het idee in ons land introduceerde.

100 tiny forests in Nederland

Intussen heeft het IVN, gesteund door een financiële bijdrage van de Postcodeloterij, zich kunnen opwerpen als de partij die dit initiatief de komende jaren gaat coördineren. Het eerste tiny forest werd in 2015 in Zaandam aangelegd. Voor de komende jaren is het doel dat er in totaal 100 tiny forests komen in Nederland. Voor 2018 is de inschrijving gesloten, maar geïnteresseerde gemeenten kunnen zich vanaf het voorjaar van 2019 opnieuw aanmelden via de site van het IVN om deel te nemen.

Wat heeft een tiny forest te bieden?

In landen als India, Pakistan, Oman en Amerika heeft het positieve effect van de tiny forests zich al bewezen. Maar ook het ‘prototype’ in Zaandam, laat zien dat er onmiskenbaar meer verschillende dieren en planten worden aangetroffen en bovendien in grotere aantallen dan in nabijgelegen ‘gewoon’ bos. Daarnaast brengt een tiny forest de natuurbeleving dichter bij de buurtbewoners, en is er natuurlijk een gunstige invloed op de hittestress en waterbergingscapaciteit van gebieden.

Samen werken aan een beter klimaat

Hoewel deelname van een gemeente een vereiste is om een tiny forest binnen het IVN-programma te starten, richt het doel van de tiny forests zich ook nadrukkelijk op de samenwerking met buurtbewoners, scholen en lokale vrijwilligersorganisaties. Uiteindelijk biedt het tiny forest dus ook een manier om de sociale cohesie in wijken te versterken en burgers samen met de gemeente te laten werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid.

Wie gaat dat bosje beheren?

Gezien de klimaatontwikkeling en het groeiende besef van de voordelen die een groene leefomgeving biedt, is de verwachting dat de komende jaren veel gemeenten belangstelling zullen hebben om ook een tiny forest te planten. Toch zijn er ook nog genoeg vragen die bij het IVN binnenkomen. Wie is eindverantwoordelijk voor een tiny forest? Hoeveel moet een gemeente zelf bijdragen? Wat gebeurt er als de begroeiing niet aanslaat? En natuurlijk ook, wie gaat dat bosje beheren?

Gemeente blijft eindverantwoordelijk

Wat die laatste vraag betreft, is het duidelijk dat de gemeente, ondanks de betrokkenheid en inzet van scholen en vrijwilligers, eindverantwoordelijk blijft voor het beheer. Daarnaast is een van de eisen van deelname dat de gemeente bereid is om de tiny forests te verankeren in hun beheervisie en het (bomen)beleid. Gaat u dus als beheerder openbare ruimte wat merken van de tiny forests? Als uw gemeente besluit tot aanleg van een tiny forest, dan waarschijnlijk wel. Hoeveel? Dat hangt dan weer af van de specifieke situatie. In de meeste gevallen zult u in de praktijk meer rekening moeten houden met het beheer van de ruimte rondom een tiny forest, dan het tiny forest zelf. Daar is immers een grote rol weggelegd voor buurtbewoners, scholen en vrijwilligers.

Integraal beheersysteem

Maar… tiny forest of niet, als beheerder openbare ruimte wilt u natuurlijk altijd precies weten wat u in beheer hebt. Maakt u al gebruik van Obsurv, dan weet u dat u uw areaal altijd volledig in kaart hebt, en dat u aanpassingen snel en makkelijk kunt doorvoeren. Dan weet u bovendien wat de kwaliteit is van uw areaal en hoe u in hetzelfde integrale beheersysteem uw beheertaken kunt begroten en plannen. Maakt u nog geen gebruik van Obsurv? Dan nodigen wij u van harte uit om een gratis demolicentie aan te vragen en contact op te nemen met een van onze adviseurs voor een vrijblijvende rondleiding door ons beheerpakket.

Meer informatie?

Meer weten over de tiny forests? Ga dan naar https://www.ivn.nl/tinyforest.
Meer weten over Obsurv? Neem vrijblijvend contact met ons op.

gratis demolicentie