Tekort in uw budget voor wegonderhoud? Ga risicogestuurd beheren!

Veel gemeenten kampen met budgettekort om het benodigde onderhoud aan hun wegen uit te voeren. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Het is belangrijk om daarbij de risico’s inzichtelijk te hebben. Alleen zo kunnen ongeoorloofde risico’s worden voorkomen en kunnen budgetten op de meest relevante locaties in worden gezet. Sweco biedt een nieuwe methodiek die risico’s in één oogopslag in kaart brengt en gemeenten in staat stelt op verantwoorde wijze prioriteiten te stellen zonder dat bijvoorbeeld de veiligheid van bewoners in het geding komt.

Objectief kiezen

De methodiek om wegen risicogestuurd te kunnen beheren is ontwikkeld door Sweco in samenwerking met Paul van Wee van de Universiteit Twente. Bij het maken van keuzes binnen het benodigde onderhoud is het van belang dat er zo min mogelijk subjectiviteit en willekeur in sluipt. Dit wordt voorkomen door het gebruik van een opgestelde standaardmethodiek die risico’s objectief inzichtelijk maakt.

Beleid meewegen

De methodiek structureert en onderbouwt de te maken keuzes. Daarbij worden ook de beleidsthema’s meegewogen. De output vanuit de inspectiedata wordt zodoende op de beleidsthema’s van uw organisatie afgestemd. Op die manier zijn de risico’s van aanwezige schades op de wegen inzichtelijk te maken naar veiligheid, aanzien, comfort en duurzaamheid en ook als het gewogen totaal.

Inzicht krijgen en geven

Dit geeft u als beheerder ook de mogelijkheid om de gevolgen van de beleidskeuzes op de risico’s makkelijker inzichtelijk te maken naar de politiek. Daarnaast biedt het betere handvaten in uw maatregeltoets om bewustere keuzes te maken op basis van de risico’s. Door de risico’s ook in een kaart te presenteren, geeft de tool ook een visueel en overzichtelijk beeld van uw areaal.

risicogestuurd_beheer_3
Klik op de afbeelding voor een hogere resolutie.

Tijd besparen

Naast alle genoemde voordelen kan ook tijd worden bespaard, omdat gemeenten hun data direct vanuit Obsurv kunnen inzetten voor deze methodiek. Op deze wijze is een gemeente minder geld en tijd kwijt aan het analyseren van de inspectiedata die nodig zijn om vast te stellen welke maatregelen zij moeten nemen.

Wat vonden de klanten van Sweco?

Natuurlijk is de methodiek in praktijk getest, met succes. Gemeente Zwolle en Sittard-Geleen hebben inmiddels een proefanalyse van hun risico’s uit laten voeren. De methodiek werd enthousiast ontvangen door deze gemeenten en een aantal andere klanten van Sweco die de demonstraties hebben ingezien. Zij vonden de methodiek visueel inzichtelijk en het geeft hen een goede onderbouwing voor de te maken keuzes. Vooral het meteen beschikbaar hebben van de risico’s in de kaart wordt enthousiast ontvangen. De methodiek met output is inmiddels een uitgewerkt product van Sweco.

risicogestuurd_beheer_dashboard_1
Klik op de afbeelding voor een hogere resolutie.

Interesse in onze methodiek?

Hebt u interesse in onze methodiek en wilt u weten wat het u kan opleveren? Neem dan contact op met Marijn van den Berg via 06 – 12 09 78 23 of stuur een email naar [email protected].

U kunt ook vrijblijvend een proeflicentie aanvragen en al meteen de resultaten van risicogestuurd beheer zelf bekijken. In de hoofdkaart kunt u dan, onder de kop ‘Bovengrondse Infra’, de kaartlagen uit ‘Sweco’s risicogestuurde beheermethodiek’ aanzetten en bevragen. Ook als u hierbij vragen heeft, nodigen wij u uit om contact op te nemen met Marijn van de Berg.

 

demolicentie aanvragen