Sweco biedt hulp bij het actualiseren van uw wegenlegger

Elke gemeente heeft de verplichting om een wegenlegger op te maken volgens de Wegenwet. De wegenlegger kan door iedereen gebruikt worden om informatie in te winnen over de juridische status van een weg.Bijvoorbeeld om vast te stellen of een bepaalde weg wel of niet openbaar is of wie de onderhoudsplichtige of de beheerder van de weg is. Sweco helpt u bij het  proces van het maken of actualiseren van uw wegenlegger.

Sweco begeleidt u naar een actuele wegenlegger

Sweco helpt diverse gemeenten (o.a. Vlieland, Veghel, Overbetuwe, Emmen en Delfzijl) met het vaststellen van de wegenlegger. Zowel met het bepalen van de inhoud, als bij de vaststellingsprocedure. Bij het vaststellen van een wegenlegger kan een hoorzitting plaatsvinden die Sweco kan begeleiden. Bij zo’n openbare hoorzitting in het gemeentehuis, kunnen verschillende belanghebbenden van een weg hun standpunt presenteren. Wie onderhoudt deze weg? Is deze weg openbaar of niet? De gemeente kan dit opnemen in de legger. Ook kan Sweco helpen bij het opstellen van de brief aan de Gedeputeerde Staten.

Uiteindelijk wordt de wegenlegger met diverse producten opgeleverd zoals een kaart van openbare wegen buiten de bebouwde kom en de administratieve gegevens (zoals een wegnummer, wegnaam, de omschrijving van de weg, lengte, breedte, materiaalgebruik, bruggen/duikers et cetera). Ook de onderhoudsplichtige en het gezag van de betreffende openbare weg, duiker en brug zijn onderdeel van de wegenlegger.

Wat staat er in een wegenlegger?

Een wegenlegger omvat de volgende zaken:
1. De wegen buiten de bebouwde kom
2. Toegangswegen binnen en buiten de bebouwde kom naar stations (Spoorwegwet)
3. Wegen binnen de bebouwde kom als de weg deels binnen en deels buiten de bebouwde kom ligt en de weg niet door de gemeente wordt onderhouden

Gegevens uit Obsurv gebruiken voor uw wegenlegger

De vaste weggegevens die zijn opgeslagen in Obsurv, kunnen gebruikt worden voor het samenstellen van de wegenlegger. Dit betreft zowel administratieve- als kaartgegevens. Een eenmaal opgebouwde wegenlegger, kan als referentielaag worden toegevoegd aan Obsurv. Eventuele wijzigingen kunnen door middel van de module Overige Objecten worden bijgehouden (wijzigingslegger), waarbij de documentkoppeling voor de hieraan ten grondslagliggende documenten gebruikt kan worden.

Wilt u hulp bij het maken van een actuele wegenlegger?

Neem contact met ons op voor meer informatie. Onze adviseurs helpen u graag verder.

contact