Schiet het onderhoud aan gemeentelijke bruggen tekort?

Het beheer van civieltechnische kunstwerken brengt een flinke verantwoordelijkheid met zich mee. Want zodra er een onveilige situatie wordt aangetroffen, moeten bruggen, viaducten of tunnels worden afgesloten en heeft iedereen er last van. Toch luidde Bouwend Nederland onlangs de alarmbel over het onderhoud van gemeentelijke bruggen. Gemeenten zouden structureel te weinig investeren in inspectie en zelfs in het minimaal benodigde onderhoud. Hoe ernstig is de situatie? En wat valt eraan te doen?

De boodschap is bekend

Volgens Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, is de boodschap niet nieuw. 4 à 5 jaar geleden gaven rapporten van de Rijksoverheid al aan dat een aanzienlijk deel van de gemeentelijke bruggen en viaducten matig tot slecht onderhouden werd. In een recent radio-interview voor Radio 1 zegt Verhagen vooral geschrokken te zijn van het feit dat er ondanks die eerdere rapporten niet veel is veranderd.

Veel onderhoudsgegevens onbekend

Volgens het onderzoek dat Bouwend Nederland nu opnieuw heeft uitgevoerd, blijkt dat zo’n 40 procent van de bruggen dateert van voor 1980. Van bijna 20 procent van de bruggen is het bouwjaar onbekend. Bij veel gemeenten is er te weinig geld voor degelijke inspecties. En er is te weinig geld voor structureel onderhoud. De resultaten zijn gebaseerd op een enquête die de vereniging stuurde naar alle Nederlandse gemeenten. Een kwart van die gemeenten antwoordde op de enquête. Van de overige driekwart verwacht Verhagen niet dat de situatie veel beter zal zijn. “Sommige gemeenten weten zelfs niet dat ze eigenaar zijn,” aldus Verhagen.

Onderhoud en veiligheid zijn een maatschappelijk belang

Natuurlijk spreekt Verhagen namens een vereniging van ondernemers die vooraan in de rij staan om deze werkzaamheden aan te nemen. “Onze bedrijven willen graag dat onderhoud uitvoeren”, zo geeft de voorzitter direct toe. “Maar wij komen hier niet alleen op voor ons eigen deelbelang, maar heel duidelijk ook voor de maatschappelijke kant van de zaak. Onderhoud en veiligheid zijn een maatschappelijk belang.”

Structureel beheerplan is nodig

Omdat het overgrote deel van de bruggen oud is, moet er afgezien van het structureel benodigde onderhoud aan bruggen, ook rekening worden gehouden met vervanging. “Veel van onze bruggen zijn gebouwd in een tijd dat vrachtauto’s veel lichter waren en dat de intensiteit van het verkeer aanmerkelijk minder was”, aldus de voorzitter. “Onze boodschap is dan ook: gemeenten breng je risico’s goed in kaart, pleeg beter onderhoud en ga iets doen.” In hetzelfde radio-interview roept Verhagen gemeenten op met een structureel beheerplan te komen.

Onderhoud is behoud van waarde

Iedereen erkent dat gemeenten veel taken hebben en een beperkt weinig budget. Maar volgens Verhagen moeten gemeentebestuurders beseffen dat met het uitstellen van onderhoud de kosten alleen maar verder oplopen. “Onderhoud is niet alleen een kostenpost, maar met name ook het behoud van waarde”, zo stelt hij. En dan heeft hij het nog niet eens gehad over de aansprakelijkheid die gemeenten hebben als het onverhoopt mis mocht gaan als gevolg van slecht onderhoud. Een spaarfonds instellen zou volgens Verhagen een mogelijke oplossing kunnen zijn, om structureel budget opzij te zetten.

Slim maatwerk

Het instorten van bruggen zal nog niet direct aan de orde zijn, denkt Verhagen. Maar dat er iets gedaan moet worden, valt niet te ontkennen. En volgens Verhagen is dat ook mogelijk. Want onder de gemeenten die geantwoord hebben op de enquête zijn volgens hem ook voorbeelden te vinden van gemeenten die met slim maatwerk hun onderhoud prima geregeld hebben.

Meer weten?

Bent u ook betrokken bij het onderhoud van bruggen en andere civieltechnische kunstwerken? Dan is het goed om te weten dat Grontmij deskundig advies biedt op het gebied van de ontwikkeling en instandhouding van civieltechnische kunstwerken. Neem vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde adviseurs. Zij vertellen u graag meer over hun ervaringen en oplossingen op dit terrein.

Daarnaast vertellen wij u graag meer over hoe u met Obsurv ook het beheer van uw civieltechnische kunstwerken makkelijk en efficiënt kunt organiseren. Neem contact op met ons of vraag een proeflicentie aan.

 

licentie aanvragen