Programma Vakdagen 2019

Hier vind je het programma van de Vakdagen 2019! Inschrijven voor de vakdagen kan via het inschrijfformulier. De vakdagen worden op 3 data en op 3 locaties georganiseerd. Er is keuze uit een gevarieerd aanbod aan presentaties en is er tussendoor voldoende tijd om elkaar te ontmoeten!

Programma

Parallelronde 1Parallelronde 2     Parallelronde 3
Nieuwe Beheersystematiek integraal beheer & groenLanger genieten van openbaar groen met nieuwe groeninspectieHelp, een exoot in de sloot!
Nieuwe Beheersystematiek wegen en kunstwerkenEindelijk, onderzoeksresultaten van wegconstructies op de kaartInspirerend kunstwerken beheren
De nieuwe inspectienorm EN-NEN-13508Klimaatadaptatie: bepaal
met de CELCIUS-tool wat écht nodig is voor o.a. riolering
WIBON: voor 1 juli aansluiten op KLIC-WIN


Parallelronde 1

Nieuwe Beheersystematiek integraal beheer & groen
Spreker: Rob Krom
Een goed functionerende buitenruimte: dat is het doel van beheerders openbare ruimte. Maar deze opgave wordt steeds complexer. Naast de technische kwaliteit wordt het sturen op de levensfasen van objecten steeds belangrijker. Zoals het bouwen, onderhouden, gebruiken en vervangen. Hiervoor zijn nieuwe werkprocessen nodig, die aansluiten bij de veranderende vraag. In deze presentatie hoor je wat de nieuwe beheersystematiek integraal beheer en groen inhoudt en wat deze voor jou kan betekenen.

Nieuwe Beheersystematiek Wegen en Kunstwerken
Spreker: Mark van Teijlingen
De Wegbeheersystematiek 2011 is geoptimaliseerd en ingepast in de beheersystematiek Verhardingen. Welke veranderingen zijn er allemaal? Dat ontdek je tijdens deze sessie. Eén van de verbeteringen is de manier waarop er meerjarig gepland wordt. We bespreken verschillende onderhoudsstrategieën en kijken naar de benodigde onderhoudsbudgetten. Zo zie je hoe de nieuwe systematiek werkt en welke gevolgen dit heeft voor jouw werk.

Spreker: Nico Broek (Assen, Eindhoven) en Ben Visser (Rotterdam)
Kunstwerken zijn er in allerlei soorten en maten en dat maakt het beheer complex. Ook zijn er beperkte normen/standaarden, wat het niet eenvoudiger maakt. Goed nieuws: het CROW, DON,TNO en Sweco ontwikkelen een beheersystematiek Kunstwerken. 25 kunstwerkbeheerders uit Nederland hebben een routekaart opgesteld. In deze presentatie nemen we je mee in het verhaal hoe kunstwerkbeheer inzichtelijker en eenvoudiger kan worden!

De nieuwe inspectienorm EN-NEN-13508
Spreker: Eduard Boslooper
De invoering van de vorige NEN inspectienorm zorgde voor veel opschudding en ontevredenheid. Eind dit jaar wordt daarom de nieuwe, aangepaste inspectienorm EN-NEN-13508 ingevoerd. Met o.a. meer vrijheid om zelf te bepalen hoe je de classificatie hanteert. En Rioned heeft een handige tool beschikbaar gesteld, waarmee je inspectiebestanden kunt valideren. Benieuwd wat de invloed is van de nieuwe NEN op rioolinspecties? In deze presentaties kom je er alles over te weten!

Parallelronde 2

Langer genieten van openbaar groen met nieuwe groeninspectie
Spreker: Lammie Dijkstra
Worstelt jouw organisatie met de achteruitgang van het openbare groen? Bijvoorbeeld door ontoereikende budgetten of capaciteitsgebrek binnen de organisatie? Zonde! Met de nieuwe technische groeninspectie krijg je inzicht in de staat van het openbaar groen. Dit helpt om de kwaliteit óók op de lange termijn te waarborgen. In deze sessie hoor je hoe de technische groeninspectie de Gemeente Schagen helpt bij het op orde krijgen van het beheer, met als doel te voldoen aan de vastgestelde ambities.

Eindelijk, onderzoeksresultaten van wegconstructies overzichtelijk op kaart
Spreker: Thessa Luijendijk met Martijn van der Steen (Assen), Erwin Zwart (Rotterdam), Ron Vlassak (Eindhoven)
Regelmatig laat je onderzoeken uitvoeren voor o.a. het bepalen van de opbouw, draagkracht en teerhoudendheid van een wegconstructie. Hoe mooi zou het zijn om deze gegevens in een kaart te zien? En ze te koppelen aan de resultaten van de visuele inspectie en de basisplanning? Dat kan! Sweco heeft hiervoor een oplossing. In deze sessie komen er inspirerende voorbeelden aan bod, van o.a. waterschap Rivierenland. Ontdek waarom organisaties dit toepassen en welke meerwaarde dit voor jou kan hebben!

Klimaatadaptatie: bepaal met de CELCIUS-tool wat écht nodig is voor o.a. riolering
Spreker: Tjeerd Dijkstra
De wateroverlast in steden is door de klimaatverandering groter dan ooit. Maar afgelopen zomer konden we ook merken dat het steeds warmer en droger wordt. We proberen de gevolgen hiervan te beperken met maatregelen als meer groen, minder bestrating, meer locaties voor waterberging, grotere riolen, etc. Maatregelen die veel geld kosten, waardoor heffingen voor burgers en bedrijven stijgen. Maar welke maatregelen zijn het meest effectief en wat kosten ze? Sweco heeft de CELCIUS-tool ontwikkeld, waarmee je de kosten met de verwachte schade kunt vergelijken. In deze presentatie ontdek je hoe deze tool helpt om te weten wat jouw organisatie écht nodig heeft om klimaatadaptief te zijn.

Parallelronde 3

Help, een exoot in de sloot!
Spreker: Martin Hoorweg
Sommige exotische plantensoorten gedijen zó goed in het veranderende Nederlandse klimaat, dat zij inheemse soorten verdrijven en overwoekeren. Hoge beheerkosten zijn het gevolg. Het ‘traditionele’ beheer zorgt vaak voor verdere verspreiding en een explosieve toename. En dat brengt onnodige risico’s en schade met zich mee. Een andere kijk op beheer kan de oplossing bieden en beheerkosten drukken! In deze sessie krijgt u handige tips & tricks voor het exotenbeheer, waarbij dieper wordt ingegaan op het stedelijk waterbeheer. Om zo een oplossing te bieden voor tegenstrijdige functies en maatregelen. 

Inspirerend Kunstwerken beheren
Spreker: Nico Broek (Assen, Eindhoven) en Ben Visser (Rotterdam)
We hebben het al vaker benoemd: het beheer van kunstwerken is complex. Daarnaast zien we vaak dat wegbeheerders bij kleinere organisaties kunstwerken ‘erbij doen’. Daarom ondersteunt Sweco regelmatig organisaties bij kunstwerkenbeheer. Dit doen we o.a. met inspiratiesessies voor uiteenlopende functies (beleidsmedewerkers, applicatiebeheerders, teammanagers,  wegbeheerders etc.). In deze presentatie delen we de uitdagingen van diverse organisaties:

  • Datastructurering kunstwerken en implementatie in Obsurv (gemeente Zwolle)
  • Opstellen beleidsplan en vaststellen ambitieniveaus (Waterschap Rivierenland)
  • Opzetten inspectieplan voor een meerjaren onderhoudsbegroting (gemeente Heerenveen)
  • Maatregelpakketten omzetten naar contractenvormen (gemeente Tholen).

Kabels en leidingen: WIBON
Spreker: Ernst van Zuilen
Bent u netbeheerder? Dan krijgt u te maken met nieuwe wettelijke verplichtingen. Uiterlijk 1 juli 2019 moet u aangesloten zijn op KLIC-WIN. Hoe en waarom? Eerst was er de WION en nu de WIBON: Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten. Wat houdt deze wetgeving in en hoe voldoet u hieraan? En wat verandert er technisch voor het aanleveren van beheerdata van uw leidingen en het ophalen van graafberichten? Tijdens deze sessie krijgt u antwoord op deze vragen en meer!