Rijkswaterstaat start opknapbeurt bruggen en tunnels. Maar wat is de situatie in úw gemeente?

Rijkswaterstaat start opknapbeurt bruggen en tunnels. Maar wat is de situatie in úw gemeente?

Op 17 januari 2018 maakte minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bekend dat zij oude bruggen en tunnels een flinke opknapbeurt wil geven. Samen met Rijkswaterstaat gaf zij de aftrap voor een traject waarbij tussen nu en 2028 maar liefst 80 objecten onderhanden zullen worden genomen. Dit grootscheepse traject moet ervoor zorgen dat er geen calamiteiten optreden die rechtstreeks de Nederlandse economie kunnen schaden. Zoals in 2016 toen de Merwedebrug langdurig moest worden afgesloten voor vrachtverkeer. Natuurlijk is dit goed nieuws. Maar binnen gemeenten zijn er ook veel oude bruggen en viaducten te vinden. Heeft u het onderhoud daarvan al goed op orde?

Zorgwekkend

Toen Bouwend Nederland vorig jaar aan Sweco de opdracht gaf om de toestand van Nederlandse bruggen en tunnels te verkennen, werden de resultaten als ronduit zorgwekkend omschreven. Van de 750 bruggen en 22 tunnels die het Rijkswegennet telt, liepen er tientallen gevaar uit te vallen, zo was te lezen in een van de nieuwsberichten van de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Het voorval in 2016 waarbij de Merwedebrug langdurig werd afgesloten voor vrachtverkeer werd als voorbeeld benadrukt, en er werd gewaarschuwd voor wat er zou gebeuren in Nederland als er meerdere van dit soort calamiteiten gelijktijdig zouden plaatsvinden.

Het antwoord

Met het initiatief van minister Van Nieuwenhuizen lijkt er nu een antwoord te zijn geformuleerd, ook al duurt het voor sommigen misschien nog steeds te lang. Gezien de omvang van de onderhoudsopgave trekt de minister vanaf 2020 jaarlijks 350 miljoen euro uit voor de opknapbeurt in plaats van de huidige 150 miljoen euro per jaar. Voor veertig objecten lopen er projecten. Dit jaar neemt de minister een besluit over de volgorde van aanpak van nog eens veertig objecten. Ze wil daarbij scherp gaan kijken naar de eventuele maatschappelijke schade die ontstaat als een brug of tunnel dicht moet. Dit betekent dat de impact van storingen zwaarder gaat wegen in de prioritering.

Binnen de gemeentelijke grenzen

Tot zover het nieuws over het rijkswegennet. Maar herinnert u zich nog dat andere rapport, waarmee Bouwend Nederland in 2015 al aan de alarmbel trok? Daarbij ging het over het onderhoud van gemeentelijke bruggen en viaducten. Gemeenten zouden structureel te weinig investeren in inspectie en zelfs in het minimaal benodigde onderhoud. In 2016 is het onderzoek gemeentelijke bruggen nog uitgebreid met de input van gemeenten die alsnog hadden gereageerd op de enquête, maar duidelijk is dat de situatie op sommige plekken nog steeds zorgelijk was.

Reden tot zorg waren onder andere het feit dat zo’n 40 procent van de gemeentelijke bruggen dateert van voor 1980. Van bijna 20 procent van de bruggen is het bouwjaar onbekend. Bij veel gemeenten blijkt er te weinig geld te zijn voor degelijke inspecties. En er is te weinig geld voor structureel onderhoud. En net als op landelijk en provinciaal niveau, kan dit leiden tot ongeplande afsluitingen, die ook weer tot ontwrichtende situaties kan leiden in het lokale woon- en werkverkeer.

Onderhoud is behoud van waarde

Iedereen erkent dat gemeenten veel taken hebben en een beperkt budget. Maar iedereen weet ook dat onderhoud en veiligheid van bruggen en viaducten een maatschappelijk belang is. Het besef is belangrijk dat met het uitstellen van onderhoud de kosten alleen maar verder oplopen. Onderhoud is niet alleen een kostenpost, maar met name ook het behoud van waarde. En dan is het onderwerp aansprakelijkheid nog niet eens ter sprake gekomen, mocht het onverhoopt een keer misgaan.

Grip krijgen op beheer

Als makers van Obsurv, het webbased beheersysteem voor de openbare ruimte, zien wij gelukkig ook voorbeelden van gemeenten die deze situatie steeds beter onder controle krijgen. Door goed in kaart te brengen welke kunstwerken een gemeente direct onder haar hoede heeft en te bepalen wat de kwaliteit ervan is, wordt ook inzichtelijk waar de risico’s het meest urgent zijn en welke onderhoudskosten vereist zijn. Door deze onderhoudskosten over meerdere jaren te begroten, krijg je grip op de situatie en kun je met slim maatwerk effectiever onderhoud plegen.

Meer weten?

Wij zijn ervan overtuigd dat een beheersysteem als Obsurv kan bijdragen aan een meer gestructureerd en effectiever beheer van de openbare ruimte. De openbare ruimte waaronder ook bruggen, viaducten en andere kunstwerken vallen. Wilt u hierover met ons eens van gedachten wisselen? Of maakt u nog geen gebruik van Obsurv en wilt u kennismaken met ons beheersysteem? Vraag dan de gratis demolicentie aan en laat u gelijktijdig bijpraten door een van onze adviseurs.

contact