Springen in een waterplas

Is uw straat klaar voor het ‘nieuwe’ klimaat?

Plotselinge stortbuien, hitte in de stad, overstroomde straten en pleinen… Steeds meer wordt de kwaliteit van onze buurt bepaald door de mate waarin de leefomgeving is aangepast aan het nieuwe klimaat. Maar hoe klimaatadaptief is uw buurt eigenlijk? Sweco heeft een manier bedacht om hier meer inzicht in te bieden: een klimaatlabel. Erg handig als u bijvoorbeeld een nieuw huis wilt kopen.

Van energielabel…

Iedereen die een nieuwe wasmachine of koelkast koopt, let er wel op. Het energielabel dat vermeldt hoe zuinig het apparaat is. Ook auto’s en huizen zijn voorzien van dit soort labels. Maar wat doet u als u een huis wilt kopen en wil weten hoe uw nieuwe straat erbij ligt als het weer eens gaat stortregenen? Het kopen van een huis is een belangrijke beslissing en een van de weinige momenten waarbij mensen echt ver vooruitkijken. En daarom hét moment om ze te laten nadenken over de gevolgen van klimaatverandering in hun leefomgeving.

… tot klimaatlabel

Een klimaatlabel voor iedere straat in de stad, dat is waar ‘Staat van je Straat’ voor staat. Met behulp van dit klimaatlabel krijgt een gemeente een overzicht van de klimaatrobuustheid op straatniveau. Het label geeft inzicht in kwetsbare gebieden en kan worden ingezet bij de formulering van ambities, de vergelijking van gemeenten en de risicodialoog met bewoners. Staat van je Straat maakt inwoners bewuster van de staat van hun eigen leefomgeving. Dit creëert draagvlak bij het invoeren van maatregelen en prikkelt hen om bijvoorbeeld hun eigen tuin klimaatadaptief in te richten.

Staat van je Straat

Staat van je Straat was het winnende idee van de Doe & Durf-challenge 2017, een competitie van jong NL-ingenieurs. Intussen zijn de eerste stappen naar de realisering van een klimaatlabel gezet. Sweco heeft samen met de provincie Overijssel en gemeente Rijssen-Holten een prototype ontwikkeld. Het prototype is intussen klaar om te gebruiken en verder door te ontwikkelen.

Staat van je Straat - overzicht van hitteoverlast
Staat van je Straat geeft labels voor 4 thema’s, waaronder ook hitte

Thema’s

Staat van je Straat geeft een label voor 4 thema’s: overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Elke straat wordt getoetst op elk van deze vier thema’s en krijgt op basis van deze toets een label lopend van A (erg klimaatadaptief) tot en met E (weinig klimaatadaptief). Deze labels worden vervolgens op een kaart gepresenteerd die via een webportal beschikbaar wordt gemaakt.

Begrijpelijk

Het prototype is ontwikkeld op basis van data uit verschillende bronnen. De kracht van Staat van je Straat is dat al deze informatie vertaald wordt naar een eenvoudig label (A t/m E) dat voor iedereen te begrijpen is. Het doel is nu om het label nog verder door te ontwikkelen door nog meer verbinding te leggen met lokale informatie, bijvoorbeeld met data uit de door de gemeenten gebruikte beheersystemen. Dit maakt namelijk de koppeling naar maatregelen directer, waardoor het label nog beter zal aansluiten bij de beleving van bewoners.

Staat van je straat - overzicht per wijk
Staat van je Straat kan ook een totaaloverzicht geven van je wijk

Meer weten?

Spreekt het idee van een klimaatlabel u aan? In het magazine van Sweco vindt u een special over Staat van je Straat met interviews met de direct betrokkenen van Sweco en natuurlijk de meewerkende gemeente en provincie. Daarnaast heeft ook het vakblad Milieu in maart 2018 een uitgebreid artikel gepubliceerd over Staat van je Straat.

Wilt u juist meer weten over Obsurv, of over wat u allemaal nog meer met uw beheerdata kunt doen? Neem dan contact op met een van onze Obsurv-adviseurs. Zij beantwoorden uw vragen en denken graag met u mee.

contact