Is uw informatie voldoende op orde om assetmanagement te kunnen toepassen?

Met assetmanagement stuurt u op de prestaties, kosten en risico’s van uw kapitaalgoederen. Dat biedt inzicht en voordeel. Maar is uw informatie al dusdanig op orde om maximaal profijt te halen uit uw asset management? En weet u welke mogelijkheden een beheersysteem als Obsurv u daarbij bieden kan?

Inzicht in uw assetmanagement met Obsurv

Bij asset management is het belangrijk om te weten welke aantallen kapitaalgoederen u beheert en welke waarde deze vertegenwoordigen. Met de juiste informatie in Obsurv beschikt u onder andere over de input voor uw kapitaalgoederenbalans, die ook eenvoudig kan worden gepresenteerd. Ook kan eenvoudig de ouderdom en de huidige conditie van het areaal inzichtelijk worden gemaakt. Door de condities te vergelijken met de ambitieniveaus geeft u de mogelijkheid tot het visualiseren van risico’s. Als beheerder krijgt u zo op een visuele manier een goed beeld bij de geleverde prestaties en ondervonden risico’s in uw areaal.

Verifiëren en bijstellen

Binnen de plan-do-check-act gedachte van asset management is verificatie een ander belangrijk aspect, ook als het gaat om de levenscyclus. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te controleren welke assets de levensduren waarmaken in vergelijking met de ontwerplevensduur. De bevindingen vanuit al uw verificatiemogelijkheden leveren weer inzichten op basis waarvan u uw asset management kunt bijstellen. Zodoende bent u met asset management altijd op zoek naar optimalisering in uw beheer en onderhoud.

Beschikken over de juiste informatie

Het is daarbij wel belangrijk dat u de juiste informatie beschikbaar heeft om de voordelen van asset management te kunnen benutten. Informatie als bijvoorbeeld het aanlegjaar, de ontwerplevensduur, het ambitieniveau, de gebruiksfunctie waarop is ontworpen, de huidige conditiescore en de vervangingswaarde zijn belangrijke voorbeelden van gegevens die te allen tijde geregistreerd zouden moeten zijn.

Ook aan de slag met asset management?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van asset management voor u? Of bent u benieuwd of uw informatie hiervoor al op orde is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij geven u graag uitleg over asset management en de mogelijkheden die Obsurv u daarbij te bieden heeft.

Bent u nog niet bekend met Obsurv? Vraag dan alvast de tijdelijke licentie aan, zodat u het beheersysteem met eigen ogen kunt bekijken.

demolicentie aanvragen