Inspiratiesessie

Inspiratiesessie bij gemeente Rotterdam: Zo zet je data om in kennis!

Ruim een jaar geleden stapte gemeente Rotterdam over op Obsurv. De data openbare ruimte werden in het beheersysteem gezet, en intussen heeft Rotterdam al meer dan 100 medewerkers die Obsurv gebruiken. Maar wat kun je als gemeente allemaal nog meer doen, als je de data over de openbare ruimte op orde hebt?Het was een van de vragen die de aanleiding vormde voor gemeente Rotterdam om een inspiratiesessie te organiseren. Sweco werd uitgenodigd om concrete voorbeelden te geven van hoe je data kunt gebruiken voor nieuwe, innovatieve oplossingen.

Brede belangstelling

“In eerste instantie hadden we een kleine pizzasessie in gedachten met een beperkt aantal betrokkenen”, vertelt Henri Veldhuis, Manager Business Development bij Sweco. “Maar tijdens de voorgesprekken bleek al snel dat de belangstelling voor dit onderwerp veel breder was dan we dachten. Sweco en Rotterdam zijn beide grote organisaties die over heel veel data beschikken en met die data zo veel mogelijk willen doen. Zo ontstond het idee om een aantal ontwikkelingen en oplossingen te presenteren waar wij momenteel mee bezig zijn bij Sweco.”

Koos de Voogt, Adviseur Informatievoorziening bij gemeente Rotterdam, was verantwoordelijk voor de organisatie van de sessie en blikt tevreden terug: “De ochtend was erg leuk en zeer boeiend. Bijna 100 medewerkers waren op het programma afgekomen. En door het brede scala aan informatieproducten was er voor elk wat wils. Er waren veel goede vragen en de opzet was heel interactief!”

“De timing was ook goed”, voegt hij eraan toe. “Sommige afdelingen zijn nu een aantal maanden bezig met Obsurv, andere afdelingen al een jaar. En als mensen dan gewend zijn aan de nieuwe interface en werkwijze, dan komt al gauw de vraag: Hoe gaan we ervoor zorgen dat we nu ook echt meer uit de nieuwe mogelijkheden halen? Met andere woorden, hoe zetten we onze data om in echte kennis?”

Dwarsverbanden

“Het interessante aan deze sessie was dat we een heel breed scala aan onderwerpen en oplossingen konden behandelen”, legt Veldhuis uit. “We hebben het gehad over de openbare ruimte, FME, dashboards in Tableau, de BGT, GeoWeb, HoloLens, maar ook over typische Sweco-oplossingen zoals Staat van je Straat en het Materialenpaspoort. Daardoor konden we allerlei dwarsverbanden leggen en met betrokkenen van verschillende afdelingen en disciplines over nieuwe ontwikkelingen nadenken. Ook op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid.”

“Mede dankzij de introductie van Obsurv merk je dat bij onze gemeente mensen steeds meer assetoverstijgend beginnen na te denken”, beaamt De Voogt. “Je ziet dat mensen meer inzicht hebben, elkaar beter informeren en zelf ook waarde hechten aan de kwaliteit van data. Toch was de belangstelling voor deze sessie ook voor onszelf weer een eye-opener. Mensen in ons vakgebied zijn hier blijkbaar aan toe. Sommige van de oplossingen zullen best nog lastig te zijn om te realiseren, maar het sloot wel aan bij waar mensen blijkbaar naartoe willen. Dat was heel mooi om te zien.”

Bepaald geen gebakken lucht

“De komende tijd zal gemeente Rotterdam als eerste kijken naar welke ‘quick wins’ er te behalen zijn”, verwacht De Voogt. “Tijdens de sessie kwam bijvoorbeeld ter sprake hoe we ons areaal aan budget kunnen koppelen en dat allemaal visueel kunnen weergeven in dashboards. Als je dan de jaarlijkse discussies hebt rond de Kadernota, die bepaalt welk budget aan welke beheeractiviteiten wordt gekoppeld, dan wordt het gesprek een stuk gemakkelijker.”

Staat van je Straat: combineren Obsurv data en open data

Maar ook andere oplossingen, zoals het voorspellen van grondwaterstijgingen op basis van beschikbare data, en het bepalen van de klimaatbestendigheid van straten en buurten (Staat van je Straat) konden rekenen op belangstelling onder de aanwezigen. “Al bij al was het gewoon een prima sessie waarvan ik hoop dat hij tot nieuwe ontwikkelingen zal leiden”, concludeert De Voogt.

Veldhuis: “We noemen het een inspiratiesessie, maar de oplossingen die we laten zien zijn allemaal oplossingen die we al gerealiseerd hebben of waar we momenteel aan werken. Het is bepaald geen gebakken lucht. Daarom denk ik dat zo’n sessie een aanrader is voor alle organisaties die data willen omzetten in kennis en oplossingen en daarvoor wel wat concrete inspiratie kunnen gebruiken.”

Ook zo’n inspiratiesessie?

Is uw gemeente of organisatie ook op zoek naar betere en/of nieuwe oplossingen op basis van uw geo-data? Neem vrijblijvend contact op met Henri Veldhuis (Henri.Veldhuis@sweco.nl, +31 6 20013109). Samen kunt u bepalen wat de wensen en de mogelijkheden zijn. Oók als u geen gebruik maakt van Obsurv! Hieraan zijn geen kosten verbonden.