dag openbare ruimte

Grontmij neemt deel aan projectgroep IMBOR van het CROW

Het CROW is gestart met de ontwikkeling van een Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR). Het IMBOR is een afsprakenstelsel voor het vakgebied ‘Beheer Openbare Ruimte’, dat gaat dienen als schakel tussen de BGT | IMGeo en de producten die de beheerder gebruikt voor het beheer van de openbare ruimte (onder meer beheersoftware, digitale gegevensbestanden, beleids- en beheerplannen en bestekken).

Grontmij nauw betrokken bij realisatie

Bij de realisatie van het IMBOR zijn diverse interne en externe partijen betrokken. Grontmij is lid van de projectgroep IMBOR en de klankbordgroep leveranciers.

Afstemming op BGT|IMGeo en IMSW

Het IMBOR wordt niet alleen afgestemd op BGT | IMGeo, maar bijvoorbeeld ook het Informatiemodel Stedelijk Water (IMSW). Van deze informatiemodellen heeft Grontmij reeds veel kennis (lees hier een eerder artikel over IMSW).

Projectgroep IMBOR

De projectgroep is verantwoordelijk voor de toetsing van de hoofdopzet  van het IMBOR en de toepasbaarheid van het IMBOR in de praktijk. Deelnemers in de projectgroep zijn grote en kleine gemeenten, regionaal/gemeentelijk samenwerkingsverband, provincie, waterschap, Defensie, Rijkswaterstaat, leveranciers van beheersoftware.

Klankbordgroep leveranciers van beheersoftware

De klankbordgroep leveranciers stuurt op de toepasbaarheid van het informatiemodel in de beheersoftware.
Grontmij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het IMBOR. Wilt u alles weten over het onbelemmerd uitwisselen van gegevens? Neem dan contact met ons op.

 

contact