Er komt een Obsurv gebruikersoverleg!

Grontmij gaat een gebruikersoverleg voor Obsurv opstarten. Doel is om gebruikers meer te betrekken bij de ontwikkeling van Obsurv. Wilt u samen met ons dit gebruikersoverleg tot een succes maken? Laat het ons weten!

Meer gebruikers…

Obsurv, de opvolger van dg DIALOG BOR, is een nog relatief jong product. Maar inmiddels zijn al veel gebruikers overgegaan naar Obsurv en hebben we ook diverse nieuwe klanten mogen verwelkomen. Deze trend zet zich de komende jaren door. Kortom, er komen steeds meer gebruikers van Obsurv.

Meer behoefte aan afstemming…

De ontwikkeling van Obsurv staat niet stil. Waardevolle input van de steeds groter wordende gebruikersgroep is essentieel om de juiste richting en prioriteiten te kunnen bepalen. Grontmij wil daarom een gebruikersoverleg opstarten om meer met de gebruikers te kunnen afstemmen. Niet in de laatste plaats omdat daar ook vanuit de gebruikers veel behoefte aan lijkt te zijn.

Meer inzicht en invloed…

Doel van het overleg is om de gebruikers meer te betrekken bij de ontwikkeling van Obsurv. Het gebruikersoverleg werkt twee kanten op:
• Grontmij geeft de gebruikers meer inzicht in de ontwikkeling (wat, waarom, hoe, wanneer, etc.).
• De gebruikers oefenen invloed uit op de ontwikkeling (functionaliteit, richting, prioritering, keuzes, etc.).

Meer samenwerking…

Wij zien het gebruikersoverleg Obsurv als een co-productie van gebruikers en Grontmij. Een platform dat door samenwerking tot stand komt en de afstemming tussen gebruikers en Grontmij bevordert. Daarom zijn we op zoek naar geïnteresseerde gebruikers die dit samen met ons willen vormgeven.

Doet u mee?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het gebruikersoverleg? Heeft u ideeën of wensen over de invulling van zo’n gebruikersoverleg? Wilt u samen met ons het gebruikersoverleg Obsurv tot een succes maken? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Hilbert Davelaar T 06-53977249  [email protected]